Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

-----------------------------

Beställ vårt Nyhetsbrev:
institutet@fritidsvetarna.com

 

 

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier/Fritidsvetarna är ett kunskapsföretag baserat i Stockholm och Helsingfors. Läs mer.

Aktuellt från Fritidsvetarna:

                                               

Hans-Erik Olson, Fri tid eller fritid?               Företagspresentation                    Inspirationskatalog
Fritidens idéhistoria ur ett framtids-
perspektiv
.
Stockholm 2010.  

För en utförligare presentation av 
bokens innehåll - Läs här.

Senaste nytt:

December

*   Ny bok: Joachim Larsson von Garaguly, Vasaloppet - Resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder. Stockholm School of Economics 2016.

November

*   Ny bok: Fra pensionistgymnastik til senioridraet, Andersen - Hansen. Syddansk universitetsforlag 2016.  

Oktober

*  Filosofen: Hemligheten bakom att åldras lyckligt. DN 25/10.

*  Ny bok: Youth work and non-formal learning in Europe´s education landscape. European Commission 2015. 

*  Idraettens analysinstitut, Köpenhamn, Danskarnas motions- og idraettsvanor 2016

*  KB arbetar med en ny nationell bibliotkesstrategi. Läs delrapporter här

September

*  Budgetproposition nr 9. Folkhälsa, omsorg om äldre mm. Läs här

*  Budgetproposition nr 17: Kultur, medier, trossamfund och fritid. Läs här. Innehåller budget även för civilsamhället, folkbildning och friluftsliv.

*  Budgetproposition nr 18. Samhällsplanering, hållbara stadsmiljöer mm. Läs här.

*  Budgetproposition nr 24. Näringsliv, turism mm. Läs här.

*  Ny forskningsrapport visar att barnen bara ägnar 10-15 minuter av idrottslektionerna åt fysisk aktivitet. Läs här.

World Leisure Organisation - fritidssektorns international - inbjuder alla intresserade att delta i intressegrupper för att utveckla sektorn. Läs mer här.

*  Ny bok inlagd: Idrott, tävling och allvar. Hjelm. Idrottsforum.org 2015.

*  Tidskriften Ikaros är en finlandssvensk populärvetenskaplig tidskrift. Under åren har den bl.a. publicerat: 
Klas Sandell, Ligger naturen i fjällen?
Hugo Strandberg, Människan och naturen.
Jason Finch: Kan det finnas urbana vildmarker?

*  Fastighetsägarna m.fl. har tagit fram en Handbok i medborgardriven stadsutveckling.

*  Debatt om civilsamhällets föreningsdel:

     Dåligt stöd för föreningslivet i Biskopsgården, GP 2/9. Forum för idéburna organisationer med social inriktning har kommenterat GP:s artikel. Läs här

Augusti

*  Danska kulturministeriet delar ut 20,5 Dkk till forskning om kultur och idrott. Läs här.

*  Studieförbundet Vuxenskolan kritiserar Civilsamhällsutredningen (se under februari) - Medborgare är inte passiva konsumenter, ETC 29/8.

*  I många finska kommuner har man upptäckt att pigga pensionärer är en gudlgruva. Därför är det gratis eller nästan gratis för pensionärer att simma och gympa i gymen. Läs Svenska Yles genomgång av priserna här? Hur ser det ut i din kommun? Skriv och berätta.

*  Ny bok inlagd: Visioner om medborgerliga publiker. Tistedt. Symposion 2013.

Juli

*  Debattartikel: Molander, Män som hatar idrottskvinnor. DN 29/7.

*  LO har publicerat en rapport om ojämlikheten när det gäller möjligheter till semester och turism. Läs här. Lyssna även på SR Ekots inslag den 29/7. 

*  Nya böcker inlagda: 
Mellan kommersialism och folkrörelse. Zethrin. Örebro universitet 2015. Läs redcension i Sport & Affärer 2/8 2016.
På damsidan. Tolvhed. Makadam 2015. Läs recension i Sport & Affärers bilaga i Dagens Industri 4/10.

Maj

*  MUCF har publicerat skriften Samla kraft! En vägledning för kommuner och civilsamhället om samverkan kring insatser för nyanlända.

April

*  Statskontorets första utvärdering av folkbildningen. Delrapport.

Dokumentation från SKL:s Demokratidag den 6 april finns här

*  Dokumentation från Naturvårdsverkets Tankesmedja för friluftsliv 13-14 april 2016

*  Sport Industry Research Centre vid Sheffield Hallam University har publicerat rapporten Social Return on Investment in sport: A participation wide model for England.

Mars

*  Kulturrådet har publiderat rapporten Kultur för alla - inget hinder.

Februari

*  Civilsamhällsutredningen har kommit med sitt förslag - Palett för ett stärkt civilsamhälle SOU 2016:13.

Januari

*  Demokratiutredningen har lagt sitt betänkande. Läs här

 

Tips:

Rekommenderade länkar::

 Action for happiness är en rörelse för positiv social förändring och syftar till att föra samman människor från olika sektor, vilka vill verka för att skapa ett glädjerikare samhälle för alla.

World Leisure Organisation (WLO) hette tidigare World Leisure and Recreation Association (WLRA), men bytte för några år sedan namn. WLO är fritidssektorns international och omfattar både praktiker, lärare och forskare. Vartannat år arrangeras en världskongress. 

National Recreation and Park Association (NRPA) är huvudorganisation för USA:s fritidssektor, den mest professionaliserade i världen. Varje år arrangeras en stor nationell kongress. NRPA publicerar dels den monatliga och mer praktiskt inriktade Parks & Recreation, dels den vetenskapliga Journal of Leisure Research, dels Schole, som är utbildarnas egen tidskrift. Därutöver ger American Academy for Park and Recreation Administration ut Journal of Park and Recreation Administration. Routledge publicerar Leisure Sciences: An Interdisciplinary Journal med redaktionskommitté i USA och Canada.

Leisure Studies Association (LSA) är Storbritanniens ledande samarbetsorganisation för fritidsvetare. Såväl forskare som praktiker är medlemmar. Varje år organiseras en internationell forskarkonferens och flera regionala konferenser. LSA står också bakom den i Europa ledande fritidsvetenskapliga tidskriften Leisure Studies

NOVA - Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring är ett forskningsinstitut utan motsvarighet i Norden. Dess forskare publicerar regelbundet tänkvärda rapporter om civilsamhälle, idrott, ungdomsarbete, äldre m.m. 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: fredag 09 december 2016.