Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

* Vad är kultur - och vad är fritid?

* Fritidspolitisk arena

* Fritidspolitisk strategi

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Utvecklingsområde 1 - Kultur och fritid

Var diskuteras fritidspolitiska frågor:

  • Folkbildningsrådet sysslar endast med folkbildningsfrågor,

  • NUTEK diskuterar endast turismfrågor,

  • Folkhälsomyndigheten handlägger  endast folkhälsofrågor,

  • Statens kulturråd är engagerad endast i kulturfrågor, 

  • Svenskt Friluftsliv intresserar sig bara för  friluftslivsfrågor,

  • Sveriges Riksidrottsförbund arbetar endast med idrottsfrågor,

  • Ungdomsstyrelsen jobbar bara med ungdomsfrågor.

Vem sysslar med fritidsfrågor? 

Fritidsvetarna erbjuder en unik arena för diskussioner om fritid, livskvalitet och välbefinnande. En helhetssyn blir möjlig.

Vi ansluter till det internationella nätverket av fritidsvetare (både forskare och praktiker), vilket är särskilt starkt i anglo-sachsiska länder. Det USA-baserade Academy of Leisure Sciences har tagit fram nio enkla artiklar om fritidens betydelser:

1. Leisure and Retirement

2. Leisure Apartheid

3. Leisure: The New Center of the Economy?

4. Leisure´s Relationship to Health

5. Recreation Therapy. One of the Thirty Fastest-Growing Professions

6. The State of Children´s Play

7. The Benefits of Leisure

8. The Problem of Free Time: Its Not What You Think

9. Tourism: The Unknown Giant

Fritidspolitiska arenor är vanliga i andra länder. Här hänvisar vi till några av de mer kända:

Inbjudan: För att stimulera den fritidspolitiska debatten bjuder vi in politiker och anställda till att publicera inlägg på vår webb-sida. Inläggen publiceras tillsammans med andra inlägg publicerade i andra media på Fritidspolitisk arena

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 eller +358 (0)44 - 201 90 50. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: torsdag 23 november 2017.