Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

* Vad är kultur - och vad är fritid?

* Fritidspolitisk arena

* Fritidspolitisk strategi

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Utvecklingsområde 1 - Kultur och fritid

Vad är "kultur" och vad är "fritid"?

Den kommunala kultur och fritidssektorn brukar vanligen definiera begreppen utifrån ansvarsområden och under vilka budgetrubriker de skall hamna. 

►       Vem skall ansvara för biblioteken?

►       Vem skall ansvara för idrottsplatserna?

►       Vem skall ansvara för fritidsgårdarna?

Svaren leder sällan fram till någon helhetssyn, vilket i sin tur leder till uppsplittrad organisationslösning. Biblioteken hamnar under kulturnämnden, idrottsplatserna under tekniska nämnden och fritidsgårdarna under barn- och ungdomsnämnden. 

Är detta rationellt? Det beror på huvudsyftet med anläggningarna. Svaret är ja om bibliotekens huvudsyfte är att låna ut skönlitteratur, idrottsplatserna att stimulera tävlingsidrott och fritidsgårdarna att ta hand om ungdomar i riskzonen. 

Men många kommuner uttalar en klar vilja att främja innevånarnas livskvalitet och välbefinnande. Då behövs en helhetssyn. Här kommer fritidsvetenskapen till hjälp för att både reflektera kring samt förstå och organisera det praktiska arbetet. Läs mer i Fritidsvetenskap - en introduktion eller under Den moderna fritiden.

Ett reflekterande synsätt som bygger på förståelse och fakta stimulerar också till visionärt tänkande inför framtiden. Detta är särskilt viktigt för kultur och fritidssektorn som saknar en statlig myndighet som ställer och ordnar. Ett nytänkande borde också ligga i tiden eftersom kultur och fritid är ett begrepp som myntades under tidigt 1970-tal. Det är 40 år sedan. Hur skall sektorn se ut om ytterligare 40 år? 

Fritidsvetenskapen (leisure science) har alltsedan Aristoteles dagar och särskilt under de senaste 40-50 åren levererat en uppsjö av fakta kring fritidens stora betydelse för både vårt fysiska, psykiska och sociala liv. En aktiv fritid främjar vår hälsa och kreativa förmåga, ökar vart sociala kapital och samhällets sociala sammanhållning, En aktiv fritid är också en förutsättning för ett socialt hållbart samhälle.

Rätt uppfattad är fritidssektorn en framtidsbransch.

Vi hjälper kommuner som vill utveckla sin kultur/fritidssektor med: 

►        analyser av mål och verksamheter,

►        utvärderingar av resultat och effekter,

        fortbildning av politiker och personal,

►        uppläggning av och stöd i utvecklingsarbetet,

►        kreativt och strategiskt nytänkande. 

►        internationalisering av verksamheten. 

Läs mer: 

        Fri tid eller fritid? Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv

        Inspirationsföreläsning - Den nya fritidens politiska ekonomi

        Inspirationsföreläsning - Från "fri från frossa" till livskvalitet 

        Inspirationsföreläsning - Kultur- och fritidspolitiska vägval 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: måndag 24 maj 2021.