Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

* Social hållbarhet

* Sociala och kulturella centra

* Animationspedagogik

* Projekt - Social hållbarhet

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Utvecklingsområde 2 - Social hållbarhet och demokratiutveckling

Projekt - Social hållbarhet

Särskilt i storstadsområdena är många människor socialt isolerade, fysiskt och kulturellt passiva. Vanligtvis brukar dessa faktorer leda till låg livskvalitet. Vi vet att samma faktorer utgör en hälsorisk med i förlängningen tunga vårdkostnader för den offentliga sektorn. Dessutom vittrar den sociala sammanhållningen med olust och otrygghet som följd. 

Därför bör vi fråga oss:

  • Hur höjer vi människors livskvalitet?

  • Hur skapar vi fysiskt, kulturellt, politiskt och socialt aktiva människor?

  • Hur bygger vi det goda och socialt hållbara samhället?

I glesbygdens byar är bygdegårdar och folkets hus som drivs av de boende själva mycket vanliga. I urbana miljöer är de ovanliga. De samlingslokaler som finns är antingen

  • inriktade mot olika målgrupper – föreningsfolk (allmänna samlingslokaler), idrottsfolk (idrottshallar), kulturfolk (kulturhus), ungdomar (fritidsgårdar) eller pensionärer (dagcentraler och sociala mötesplatser) eller

  •  kommersiella (pubar och krogar).

Vi har få goda miljöer för människor att träffas över olika gränser. Sommartid kan mycket av närsamhällets sociala liv skötas i parker och på öppna platser. Det fungerar inte vintertid. Vi menar därför att nyckeln till ett framgångsrikt utvecklingsarbete ligger i skapandet av goda socio-kulturella centra - grannskapscentra - som är öppna för alla människor. Lokaler finns oftast redan på plats, vad som fordras är framför allt nytänkande.

Läs mer på sidorna som nås via länkarna till vänster. 

Vill Du veta mer om detta projekt, e-posta till institutet@fritidsvetarna.com

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65.  Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: torsdag 23 november 2017.