Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Utvecklingsområde 5 - Pigga pensionärer

Det finns två sätt att se på äldre och äldrepolitiken:

  • vård och omsorg

  • aktiva äldre

Det är vård och omsorgstänkandet som har dominerat debatten. En orsak ligger i alla eländesrapporter som media har tillhandahållet. En annan är att vi har en statlig och kommunal politik för vård och omsorg. En tredje finns i den inriktning mot "eländesforskning" som äldreforskningen har - ett nytänkande blir därmed svårt. En fjärde finns i hälsodebatten. Böcker och artiklar om "hälsosamt åldrande" brukar sällan sträcka sig längre än till skade- och sjukdomsprevention. 

Hittills har vi knappast haft en politik för aktiva äldre. Den frågan har både den politiska vänstern och högern överlämnat till marknadskrafterna. Det börjar nu ändras. Alltfler börjar inse att pigga äldre är en guldgruva för kommunerna. Om färre äldre behöver kommunal vård och omsorg så sparas miljoner. Dessutom finns en spirande insikt att alla vi människor inte bara behöver vara friska utan att vi dessutom behöver må bra. Se vidare under Hälsa och välbefinnande.

Ett fritidsperspektiv behöver läggas även på äldrepolitiken! Det innebär en fokusering på frågor som 

  • livskvalitet

  • välbefinnande

  • aktiva, skapande och socialt kompetenta äldre 

Många äldre klarar detta på egen hand, men inte alla. För att bygga ett gott samhälle även för äldre behöver vi formulera en fritidspolitik för äldre både på nationell och kommunal nivå. 

Fritidsvetarna hjälper kommuner med: 

►       utveckling av ett fritidsperspektiv på äldrepolitiken som skapar aktivitet och välbefinnande bland äldre. 

►       inspirationsföreläsning.

Läs mer: 

        Förebygga äldres ohälsa eller främja deras livskvalitet?

        Lägg ett fritidsperspektiv på äldre, Äldreomsorg 2003:3.

        Äldrepolitiken närmar sig sin ättestupa, Äldre i Centrum 2004:3.

        Servicehemmet som blev allaktivitetshus, Fria tider 2004:5.

        Läs om boken Fra pensionistgymnastik til senioridreat.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: söndag 18 april 2021.