Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Konferenser och nyhetsarkiv

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Debattartiklar om ungdomspolitik mm.

Under hösten 2008 och våren 2009 pågick en debatt i Fria Tider om fritidsledarutbildningens innehåll. Tre inlägg gjordes:

  Hans-Erik Olson, "Högskola eller folkhögskola? Det är frågan."

  Hans-Åke Höber - Diana Pettersson-Svenneke, "Svepande anklagelser mot fritidsledarutbildningen."

  Hans-Erik Olson, "Fritidsledarutbildningen och framtiden." 

 

Hösten 2013 pågick en debatt i den finlandssvenska tidningen Hufvudstadsbladet. Under några veckor  publicerades fem artiklar om ungdomsgårdarnas och ungdomsarbetets inriktning:

*   Hans-Erik Olson, "Gårdarna kan spela roll som förebyggare", Hbl 14/10.   

*   Lasse Lindqvist, fritidsgårdsföreståndare, "Respektera ledarna som yrkesmänniskor", Hbl 17/10.

*   Tommi Laitio, ungdomsdirektör i Helsingfors, "Mera demokratiarbete än socialarbete", Hbl 23/10.

*   Hans-Erik Olson, "Finslipa metoderna för att undvika problem", Hbl 31/10.

*   Tommi Laitio, "Blanda ungdomar med olika bakgrunder", Hbl 8/11.


 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 eller +358 (0)44 - 201 90 50. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

 

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 21 november 2014.