Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida?

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

* Idrottsrörelsens två utmaningar

* Sport Management

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Utvecklingsområde 7 - Sport Management

Sport Management

Många av de problem som svensk idrottsrörelse och svensk idrottspolitik har när det gäller inriktning av verksamheten beror på brister i utbildning och forskning. 

Vi har få svenska forskare som vetenskapligt intresserar sig för idrottsekonomi, idrottspolitik, idrottssociologi eller idrottens organisationsteoretiska uppbyggnad.

I tävlingen med Danmark och Norge ligger vi ett helt upplopp efter. Jämför vi med andra länder är vi varvade. 

Utbildning och forskning inom idrottens politiska ekonomi går utomlands vanligen under begreppet Sport Management. För några år sedan blev det populärt att också i Sverige starta utbildningar med det namnet. De flesta högskolor förstod inte vad Sport Management var. Många blandade samman coaching och organisationsledarskap. 

Kvaliteten på utbildningarna blev därefter, vilket studenterna småningom upptäckte. De försvann och därmed även utbildningarna.

Vi saknar fortfarande ett seriöst Sport Managementprogram vid svenska högskolor. 

På uppdrag från Sveriges Riksidrottsförbund skrev Hans-Erik Olson en artikel om Sport Management i England och Tyskland. Artikeln trycktes tillsammans med Bill Sunds presentation av den amerikanska situationen i en bok Sport Management i Europa och USA, RF 2002.

Den är sedan länge utgången, men Olsons text finns nu åter som ett nummer av Fritidspolitiska studier - Sport Management. En analys av ett snabbt växande utbildningsområde.

 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 eller +358 (0)44 - 201 90 50. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 25 september 2013.