Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

* Idrottsrörelsens två utmaningar

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

Utvecklingsområde 7 - Idrott och hälsomotion

Idrottsrörelsen har två stora problem att brottas med:

  • det breda idrottsbegreppet

  • tanken på idrott som folkrörelse

Det breda idrottsbegreppet blandar samman olika fenomen, vilket skapat förvirring i både idrottsverksamheten och i politiken. 

Idrottsrörelsen har också fått oberättigad kritik för "utslagning", "barnifiering", "elitsatsningar" m.m. 

Påståendet om idrotten som folkrörelse leder tankarna fel. Vad har stora idrottsklubbar med åtskilliga 10-tals miljoner i omsättning gemensamt med en scoutklubb eller en SSU-förening?

Mycket tyder på att folkrörelseföreställningen hotar svensk idrott. Läs mer om detta under Idrottsrörelsens två utmaningar.

Idrottsklubbarna behöver förfina och utveckla sin verksamhet och också försvara den mot angrepp från aktörer som inte förstår idrottens väsen. 

Kommunernas idrottspolitiska program blandar ofta samman begreppen. Idrott och hälsa är exempelvis inte samma sak. Risken med en sådan politik - eller snarare brist på politik - blir lätt att man varken uppnår det ena eller det andra.  

Fritidsvetarna hjälper 

►    organisationer att formulera en effektiv idrottslig verksamhet

►    kommuner att formulera en effektiv idrottspolitik, alt. en politik för fysisk aktivitet som innehåller både en elitsatsning och en hälsosatsning. 

Vi samarbetar med IEC - Idrottsekonomiskt centrum i Lund. 

Läs mer:

Fritidsvetenskaplig bokhandels böcker om: 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: måndag 24 maj 2021.