Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Fritidspolitisk arena

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och fysisk aktivitet

8 Turism och rekreation

9 Fritid och kreativitet på jobbet

* Pressdebatten om Den lekande arbetaren

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Pressdebatten kring Den lekande arbetaren. 

När boken Den lekande arbetaren. Från hälsosamma till kreativa arbetsplatser - ett fritidsperspektiv på det goda arbetet kom ut i början av 2005 väckte den stor uppmärksamhet. Alla förstod inte poängen med varför företag och förvaltningar skall ha kreativa och engagerade medarbetare. Det finns ju sjukförsäkring. 

Läs dessa klipp:

Arbetet som en rolig lek, Arbetsliv.

Arbetet som lekplats. Livsstil i Väst.

Behåll semesterkänslan i kroppen länge. Kollega (f.d. Sif Tidningen).

Dagisstaten. Expressens ledarsida. Måste läsas av alla som är intresserade av svensk kvällstidningsjournalistik!

Dags att ta kul intressen på allvar. SKTF tidningen.

Den goda fria tiden behövs. Dagens Nyheters Ekonomisida.

Den lekande arbetaren. Örebro Läns Landsting.

En historia om konsten att prioritera. Hanne Kjöller, Dagens Nyheters ledaravdelning.

Frisk fritid med lekande arbetare. Suntliv.nu.

Helhetssyn på arbete och fritid behövs. Arbetsliv

Lek ökar arbetslusten, Kvalitetsmagasinet.

Statens kloka ord om hur vi skall arbeta. Expressen.

Staten vill få oss att leka på jobbet. Expressens Ingvar Hedlunds fyndiga förslag.

Sömn bevarar semestereffekten. Svenska Dagbladets Näringslivssida.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 eller +358 (0)44 - 201 90 50. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 25 september 2013.