Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Folkbildning, föreningsliv och civilsamhälle 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Det goda arbetet

* Pressdebatten om Den lekande arbetaren

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Utvecklingsområde 9 - Fritid och kreativitet på jobbet

        Kan fritidsvetenskaplig teori användas för att förbättra arbetslivet?

        Kan man ha fritid på jobbet? 

Ja, det kan man. En fritidsaktivitet är något som vi utför genom inre motivation och som syftar till att höja vår livskvalitet och vårt välbefinnande. 

Under andra halvan av 1900-talet har gamla monotona industriarbeten i allt snabbare takt ersatts av stimulerande och utvecklande arbeten. Alltfler får genom sina arbeten möjligheter att utveckla sin egen personlighet, en viktig förutsättning för livskvaliteten. 

Därmed kan vi säga att vi kan ha fritid också på jobbet. Det innebär inte att vi sitter och latar oss utan att vi i stället är kreativa och engagerade. Leken är en förutsättning för kreativiteten och engagemanget. Till sådana arbeten kommer vi visslande även på måndag morgnar. 

Hur når vi dit?  

Svensk arbetslivsforskning och på den vilande rekommendationer har hittills koncentrerat sig på hälsoaspekterna, d.v.s. att vi inte skall bli sjuka eller skadade. Medicinskt inriktad företagshälsovård, hälsobokslut och friskvård (gympa och kostrådgivning) har varit några centrala rekommendationer. Det är inget fel på dessa, men de räcker inte för att skapa den goda arbetsplatsen.

Vår unika nisch är att utveckla välbefinnandet och livskvaliteten på arbetsplatserna. Först måste vi inse fritidens betydelse både under arbetstiden (den bundna tiden) och den fria tiden. När människor tillåts utföra aktiviteter genom inre motivation utförs de bästa prestationerna. På arbetsplatsen blir sådana människor mycket lönsamma. Det gäller också sådana som har insett betydelsen av att skaffa sig balans mellan arbete och fri tid. Work-Life Balance - eller livspusslet - är oerhört viktigt för det goda livet och ett effektivt motmedel mot utmattningsdepression och andra stressrelaterade sjukdomar.

Med dessa insikter som grund kan vi gå vidare för att skapa arbetsplatser där medarbetarnas kreativitet tas tillvara och utvecklas. Det arbetet handlar i stor utsträckning om företagskultur. Vi måste byta ut de gamla "hälsoboksluten" mot välbefinnandebokslut, som också mäter personalens kreativitet, engagemang och livskvalitet.

Resonemangen knytar an till diskussionen om social hållbarhet inom företagsvärlden. 

Den goda arbetsplatsen förutsätter ledare som inser detta och aktivt understödjer denna utveckling.

Fritidsvetarna hjälper företag, förvaltningar och organisationer att: 

►        skapa insikt om fritidens betydelse på och utanför arbetet.

►        mäta och utveckla personalens kreativa potential.

►        utveckla hälsoboksluten till välbefinnandebokslut.

►        fortbilda personal och chefer.

Inspirationsföreläsning:

►        Utbrända eller kreativa medarbetare?

Läs mer:

        PM - Utveckla det goda arbetet. Hur skapar vi goda och kreativa arbetsplatser?

        PM - Fritidsföreningar, viktiga inslag på den goda arbetsplatsen.

        Bok (pdf) - Den lekande arbetaren. Ett fritidsperspektiv på det goda arbetet

        Läs om pressdebatten kring Den lekande arbetaren.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga studier.  Senast ändrad: söndag 18 april 2021.