Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Dokumentera pedagogiken. En handledning i dokumentation av arbetet inom barnomsorgen. Jan-Erik Johansson (red.). Studentlitteratur 1996. 124 sid. Ill. 22x16 cm. 

REA-Pris: 50:-.        Best. nr: 304-55.

Med hjälp av praktiska exempel redogör författarna för olika sätt att dokumentera arbetet inom förskola och fritidshem. De beskriver bl.a. hur man söker historiska källor, gör arkivstudier, genomför intervjuer samt tar hand om föremål och fotografier. Johansson är fil. dr. I pedagogik i Göteborg.

Beställ boken genom att 1) kopiera boktexten ovan, 2) klistra in texten i e-brev till Fritidsvetenskaplig bokhandel

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem rörande sidan skickas till bokhandeln@fritidsvetarna.com

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S-113 35  Stockholm. Telefon: +46 (0)70 - 728 75 65.

Adress-Helsingfors: Larsviksvägen 2 F, Fi-02320 Esbo.

Skype: Fritidsvetarna.  

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016.