Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Iscensättningen av kön i idrott. En nutidshistoria om idrottsmannen och idrottskvinnan. Håkan Larsson. HLS 2001. 289 sid. 16x24 cm.

Pris

Boken finns som pdf-fil.

Boken utgår från frågan hur kvinnors och mäns sätt att se på sig själva påverkas av att de tävlar i samma idrotter, med samma mål: att vinna tävlingen. Samtidigt som de tävlar åtskilt. Boken bygger på intervjuer med friidrottande tonåringar. Analysen bygger på Michel Foucaults och Judith Butlers teorier. Boken fokuserar på de uttrycksformer om idrott och ”kvinnlig idrott” som dominerar framställningen i RF:s offentliga texter och idrottsrelaterad forskning från 1900-talets mitt och framåt. Från att ha utformats inom ramen för en socialliberal styrningsmentalitet, där kön inte bör ha någon betydelse, kommer jämställdhetsarbetet under 80-talets slut och 90-talet alltmer att övergå i en nyliberal styrningsmentalitet, där kön bör ha betydelse. Avhandling i pedagogik.

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att 1) kopiera boktexten ovan, 2) klistra in texten i e-brev till Fritidsvetenskaplig bokhandel

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem rörande sidan skickas till bokhandeln@fritidsvetarna.com

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S-113 35  Stockholm. Telefon: +46 (0)70 - 728 75 65.

Adress-Helsingfors: Larsviksvägen 2 F, Fi-02320 Esbo.

Skype: Fritidsvetarna.  

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: tisdag 19 juni 2018 .