Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Kvinnor på gränsen till medborgarskap. Genus, Politik och offentlighet 1800-1950. Christina Florin – Lars Kvarnström (red.). Atlas 2001. 309 sid. Ill. 22x14 cm. 

Pris: 160:-

Best. nr: 111-9.

 

Medborgarskapet är ett omstritt begrepp, ständigt under omprövning och resultatet av en social kamp mellan olika grupper i ett samhälle. I boken presenteras institutioner och organisationer som blivit arenor för medborgerliga uppgörelser mellan staten, samhället och individen. Boken tar upp kvinnors kamp för sin rätt: om medelklasskvinnors feministiska aktivism för fattiga ogifta mödrar, om de första riksdagskvinnornas arbete och om svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta. Den ger också e4xempel på samhällsstrukturens organiserade motstånd: kontrollen av prostituerade kvinnor under 1800-talet och fattigvårdens repressiva villkor för kvinnor. Innehåll: Christina Florin - Lars Kvarnström, Kvinnor på gränsen till medborgarskap/Yvonne Svanström, Offentliga kvinnor i offentliga rum: Prostitutionens reglementering i 1800-talets Stockholm/Brigitta Plymoth, Kvinnors ”medborgerliga” möjligheter: Kvinnor och fattigvård under sent 1800-tal/Ann Inghe, Manliga förmyndares medborgerliga rättigheter och skyldigheter - något om genus som kvalifikation till offentligheten, omkring 1800-1850/Inger Hammar, Kvinnokall och kvinnosak: Några nedslag i 1800-talets debatt om genus, medborgarskap och offentlighet/Josefin Rönnbäck, Rätt är makt: Rösträtten som mål och medel för Landsföreningen för kvinnans politiska rösträtt/Helena Berman, En feministisk konspiration: Kvinnors politiska aktivism för barnavårdsmannainstitutionens införande 1910-talets Sverige/Silke Neunsinger, I nationens intresse: Svenska och tyska kvinnors strid för rätten att arbeta/Camilla Norrbin - Mikael Sjögren, ”Polisväsen, civilförsvar och allt arbete med landshövdingeutnämningar är minsann inget roligt!” Om kvinnors arbete i riksdag och regering under 1950-talet.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att 1) kopiera boktexten ovan, 2) klistra in texten i e-brev till Fritidsvetenskaplig bokhandel

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem rörande sidan skickas till bokhandeln@fritidsvetarna.com

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S-113 35  Stockholm. Telefon: +46 (0)70 - 728 75 65.

Adress-Helsingfors: Larsviksvägen 2 F, Fi-02320 Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna.  

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016 .