Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Civilsamhället. Några forskningsfrågor. Erik Amnå (red.). Gidlunds 2005. 162 sid. 22x14 cm. 

Pris: 180:-

Best. nr181-05.

 

Den ideella sektorn har spelat en viktig roll i det svenska samhällets utveckling alltsedan associationernas och de klassiska folkrörelsernas födelse under 1800-talet. Under 1900-talet har de ideella organisationerna varit viktiga i uppbyggnaden av välfärdsstaten. De utgör fortfarande en viktig del av det som numera, inspirerat av internationell forskning och debatt kallas för det civila samhället, det vill säga området mellan offentliga samhällsinstitutioner och näringslivets aktörer. Innehåll: Erik Amnå, Scenöppning, scenvridning, scenförändring. En introduktion/Bengt Göransson, Ett nästintill odefinierbart forskningsområde/Lars Svedberg, Det civila samhället och välfärden - ideologiska önskedrömmar och sociala realiteter/Malin Gawell, Några aspekter av entreprenörskap i det civila samhället. Processer nära människor där även det långväga kan vara nära/Filip Wijkström - Marianne af Malmborg, Ledning och organisering av idéburen verksamhet/Hans Westlund, Socialt kapital och tillväxt i kunskapsekonomin. Ett regionalpolitiskt perspektiv på civilsamhället/Christina Garsten, Globalt socialt ansvar och kollektiva nyttigheter: Vad kan civilsamhället göra?/Håkan Thörn, Anti-apartheid och framväxten av ett globalt civilsamhälle/Kristina Persson, Globaliseringen, demokratin och det civila samhället.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att 1) kopiera boktexten ovan, 2) klistra in texten i e-brev till Fritidsvetenskaplig bokhandel

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem rörande sidan skickas till bokhandeln@fritidsvetarna.com

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S-113 35  Stockholm. Telefon: +46 (0)70 - 728 75 65.

Adress-Helsingfors: Larsviksvägen 2 F, Fi-02320 Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna.  

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016 .