Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Det civila samhället som forskningsfält. Nya avhandlingar i ett nytt sekel. Lars Svedberg - Lars Trägårdh (red.). Gidlunds 2006. 278 sid. 21x14 cm.

Pris: 220:-

Best. nr: 181-04.

 

De senaste 15 åren har sett en renässans för forskning om den samhällssektor som varken är stat eller marknad. I viss mån är denna förnyelse kopplad till ett nytt teoretiskt och diskursivt utrymme som skapats i såväl svensk som internationell forskning. Lite förenklat kan man beskriva denna förändring som en övergång från en äldre svensk tradition där folkrörelser stått i centrum till en nyare där det civila samhället kommit att bli ett grundbegrepp. Innehåll: Håkan Jönsson, Det är orättvist! De svenska pensionärsorganisationernas bilder av äldre 1941-1995/Christina Carlsson, Patientföreningarna som företrädare och röst/Magnus Karlsson, Självhjälpsgrupper i det svenska civilsamhället. Funderingar kring utveckling och position/Emilia Forssell, Informell omsorg, socialt kapital och tillit/Stig Westerdahl, Social ekonomi som idébärare eller kategori?/Tuula Bergqvist, Är småföretag en del i det civila samhället? Ett teoretiskt resonemang om ekonomiskt relevant produktion/Kent Waltersson, Bildning för livet. Framtidsstrategier och bildningssträvanden i Tengene JUF 1930-60/Kenneth Strömberg, Folk- och arbetarrörelsens kollektiva legitimitet. En reflektion över ett tomrum/David Feltenius, Pensionärernas organisering och politiska inflytande. Marginella eller betydelsefulla aktörer?/Gun Jonsson, Dilemmat mellan oligarki och demokrati: Hur demokratiskt är egentligen föreningslivet?/Susanne Lundåsen, Föreningslivets betydelse för valdeltagandet/Petros Gougoulakis, Sverige - en studiecirkeldemokrati/Ulrika Widding, Identitetsskapande och symboliskt kapital i studentföreningen/Urban Claesson, En folklig folkkyrka? Historien om Svenska kyrkan och det civila samhället/Anders P Lundberg, Vänskap, gemenskap och det civila samhället/Anna-Karin Lindblom, Finns NGO´s En undersökning om de enskilda organisationernas folkrättsliga ställning och betydelse/Jens Stilhoff Sörensen, Biståndets biopolitik: Civilsamhälle, enskilda organisationer och styrning på distans/Kerstin E Wallin, Folkbildning på export. Funderingar i efterhand/Sofie Pilemalm, IT i frivilligorganisationer - fallet LO/64 svenska doktorsavhandlingar från 2000-talet om det civila samhället.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att 1) kopiera boktexten ovan, 2) klistra in texten i e-brev till Fritidsvetenskaplig bokhandel

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem rörande sidan skickas till bokhandeln@fritidsvetarna.com

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S-113 35  Stockholm. Telefon: +46 (0)70 - 728 75 65.

Adress-Helsingfors: Larsviksvägen 2 F, Fi-02320 Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna.  

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016 .