Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Det globala civilsamhället. Ett svar på krig. Mary Kaldor. Daidalos 2004. 206 sid. 21x13 cm. 

Pris: 160:-

Best. nr: 154-22.

 

Begreppet ”civilsamhälle” har en lång historia. Det fick en renässans på 70- och 80-talet: dels i den östeuropeiska oppositionen, dels i diskussionen om de västliga demokratiernas problem. Efter 1989 har begreppet kopplats ihop med globaliseringen: med transnationella sociala rörelser och idéer om en global offentlighet, rättsordning och politisk styrning. Kaldor granskar den historiska utvecklingen av begreppet ”civilsamhälle” och dess olika betydelser i dagens politiska debatt. Hon skiljer mellan fem olika versioner, som också ligger till grund för olika försök att tänka begreppet i en global kontext: civilsamhället som rättsordning, som ett marknadsekonomiskt baserat samhälle skilt från staten, som en offentlighet med sociala rörelser som viktiga aktörer, som den frivilliga eller s.k. tredje sektorn och som en arena för strid. Kaldor står själv närmast förståelsen av civilsamhället som offentlighet, sociala rörelser och medborgaraktivism, men försöker syntetisera de olika versionerna. Civilsamhället är det medium genom vilket sociala kontrakt mellan individer och politiska och ekonomiska maktcentra förhandlas fram. Hon beskriver framväxten av ett civilsamhälle som inte längre är bundet till nationalstaten och undersöker dess olika aktörer och former av politik. I centrum för hennes uppmärksamhet står etableringen av en internationell rättsordning som kan trygga fred, säkerhet och mänskliga rättigheter. I ett avslutande kapitel reflekterar hon över detta kosmopolitiska projekt mot bakgrund av världssituationen efter 11 september.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att 1) kopiera boktexten ovan, 2) klistra in texten i e-brev till Fritidsvetenskaplig bokhandel

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem rörande sidan skickas till bokhandeln@fritidsvetarna.com

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S-113 35  Stockholm. Telefon: +46 (0)70 - 728 75 65.

Adress-Helsingfors: Larsviksvägen 2 F, Fi-02320 Esbo.

Skype: Fritidsvetarna.  

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016 .