Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


SOU 2003:94. Folkbildningens särart? Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse. Anneli Andersén – Anna Lundin – Gunnar Sundgren. Delbetänkande av Utredningen för statens utvärdering av folkbildningen 2004. 202 sid. 14x16 cm. 

Pris: 190:-.        Best. nr: 167-76. 

2001 tillsatte regeringen en ny utredning om folkbildningen och dess framtid, den s.k. SUFO 2. Hösten 2003 kom utredningen med två delbetänkanden. Detta är det ena och beskriver folkbildarnas syn på sin särart. Men finns denna särart? Säkert är att den finns i folkbildarnas föreställning om den egna verksamheten, men finns den också i verkligheten? Eller är den bara en tankekonstruktion? Om den finns, hur ser den i så fall ut? Ur innehållet: Folkbildningens särart som fenomen och problem/Forskning om folkbildning – dominerande, antydda och oppositionella särartsdiskurser/Talet om särarten och dess konstruktion i svenska folkbildningstidskrifter/Textkonstruktion som särartskonstruktion/Särartsformuleringarnas betydelse för folkbildningens framtid/Folkbildningens särart – såsom konstruerad i avhandlingstexter inom folkbildningsforskning.

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016 .