Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Frivillighedens udfordringer – nordisk forskning om frivilligt arbejde og frivillige organisationer. Lars Skov Henriksen – Bjarne Ibsen (red.). Syddansk Universitetsforlag 2001. 223 sid. 25x17 cm.

Pris275:-.        Best. nrD810-08.

På 1970-talet var det stor politisk enighet om att frivilligt socialt arbete inte hörde till ett modernt välfärdssamhälle. Vid sekelskiftet 2000 var situationen ändrad. Frivilligt arbete och frivilliga organisationer fick en renässans i alla nordiska länder. Politiker började tävla i att framhålla frivillighetens betydelse för såväl demokrati som välfärden. Denna politiska förändring reser en rad frågor som behandlas i denna tvärnordiska bok. Innehåll: Lars Skov Henriksen – Bjarne Ibsen, Udfordringer for frivilligheden/Håkon Lorentzen, Frivillighet i forandring. Om forholdet mellom sivile fellesskap og moderniteten/Voitto Helander – Karl Henrik Sivesind, Frivilligsektorns betydelse i Norden/Lars Svedberg – Eva Jeppsson Grassman, Frivilliga insatser i svensk välfärd – med utblickar mot de nordiska grannländerna/Ulla Haberman, En nordisk frivillighed? Om motiver til frivillighed i fem nordiske lande/Lars Torpe, Folkets foreninger? De frivillige organisationers folkelige forankring i Skandinavien/Filip Wijkström, Socialt kapital och civilt samhälle i Norden/Sören Christensen – Tine Isen, Organisationsform og identitetsdannelse – Frivillig ledelse ved årtusindeskiftet/Hilde Lidén, Innvandrerorganisasjoner – integrering eller marginalisering?/Per Selle, Privatisering som tidsskel?/Magne Eikaas, New Public Management og restrukturering av de nordisk velferdsstatene. Endrede roller og relasjoner for de frivillige organsasjonene?/Bernard Enjolras, Kommersialisering av frivillige organisasjonar.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.