Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Norska folkrörelser mellan krigen:

I fyra band beskriver Ørnulf Hodne, forskare och etnolog vid Institutt for kultur- og samfunnsfag vid Universitetet i Oslo, folkrörelsernas betydelse under mellankrigstiden för uppbyggandet av det moderna Norge. Böckerna behandlar kyrkan, arbetarrörelsen, ungdomsrörelsen och idrotten och ger således fyra skilda perspektiv på detta uppbyggande. Böckerna behandlar dels den nationella nivån, dels tre norska kommuner: Vinje, Seljord och Notodden.

Kirke og fritid. En studie i norsk mellemkrigskultur. Ørnulf Hodne. Novus 1993. 224 sid. 20x15 cm. Ill.

Pris295:-.        Best. nrN708-01.

Både den norska statskyrkan och frikyrkorna bidrog under mellankrigstiden till att forma det moderna norska samhället och dess ideologiska föreställningar. Boken visar hur kyrkorna både ändrade och stabiliserade väsentliga inslag i norsk vardagsliv innanför den framväxande välfärdsstaten. Därmed ger boken viktiga bidrag till att förstå både mellankrigstidens fritidskultur och dagens norska samhälle. Innehåll (urval): Heilig tid og verdslig tid/Kirke og kultur/Teater og kino er synd!/Kan en kristen drive idrett?/Kristendommen tar aldri ferie/Søndagsskolen/Norges Kristelige Ungdomsforbund.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Folk og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk arbeiderbevegelse. Ørnulf Hodne. Novus 1994. 189 sid. Ill. 20x15 cm.

Pris295:-.        Best. nrN708-02.

 

Under mellankrigstiden gjorde den norska arbetarrörelsen fritiden till både ett mål och medel i kampen för ett socialistiskt samhälle. Innehåll (urval): Fritiden og arbeiderbevegelsen/8-timersdagen/Fritid, et middel i arbeiderkampen/Feriehjem for arbeidsfolk/Folkehotell og telt-turisme/Borgerlig integrasjon eller ny arbeiderkultur?/Socialistiske fritidsskoler/Forelesningskurs/Teaterfronten/Folkedans/Socialismen og institusjonsteatrene/Arbeidersang/Arbeiderfilm/Kringkasing/Fritidsorganisasjoner for barn og ungdom/Det socialistiske ungdomsarbeidet/Socialistisk søndag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fedreland og fritid. En mellemkrigsstudie i Noregs Ungdomslag. Ørnulf Hodne. Novus 1995. 188 sid. Ill. 20x15 cm.

Pris295:-.        Best. nrN708-03.

Noregs Ungdomslag var mellan krigen en av landets största organisationer och spelade därmed en viktig roll i ungdomars socialisation och fostran. Innehåll (urval): Mer fritid på landsbygda/For forsvar og fred/Det religiøse idégrunnlaget/De fremste kulturbærerne er bøkene/God folkeopplysning gir godt folkestyre/Nasjonal kroppskultur/Folkedans/Sanglivet i lagene/Det gode skuespillet – en tjener for livet/Film, bare for viljeløse passivister?/Ungdommen trenger sitt forum.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Idrett og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk idrettskultur. Ørnulf Hodne. Novus 1995. 223 sid. 20x15 cm. Ill.

Pris295:-.        Best. nrN708-04.

I Norge – liksom i Danmark – fanns under mellankrigstiden två konkurrerande idrottsförbund: Norges Landsforbund for Idrett (NLI) och Arbeidernes Idrettsforbund (AIF). Denna polarisering mellan borgerlig och socialistisk idrott fick betydelse för den norska idrottens utveckling. Först konflikt och sedan samarbete genom bildandet av det gemensamma Norges Idrettsforbund. Innehåll (urval): Del 1: Norges Landsforbund for Idrett/Idrettstinget 1919/Hva var idrettens formål?/”Mangelen på idrettsplasser er stor i Norge”/Klubmiljøet som idrettspropaganda/Kvinneidrett/Sportsmannen – en ny normsetter/Idrett og politikk/Del 2: Arbeidernes Idrettsforbund/Vegen till massene/Masseøvelser/Kvinnene kommer med/Barneidrett/Bedriftsidrett/Stjerneidrettens dilemma/Idrett og politik/Avpolitisering.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Alla fyra band

Pris: 995:-.        Best. nrN708-A.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.