Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Om demokratin i Amerika. Alexis Tocqueville. Bok 1. Atlantis 1997. 600 sid. Inb. 21x14 cm. 

Pris: 110-10. 

Best. nr: 220:-.

 

Få böcker har spelat en så viktig roll i samhällsdebatten som Tocquevilles två böcker om demokratin i Amerika. De utgör klassiker i debatten om demokrati, föreningsliv och civilt samhälle. De kom ut första gången omkring 1840 och är resultaten av hans resa till Amerika 1831. Han tillhörde själv den franska högadeln, men hans studier i Amerika gjorde han i folkväldet såg framtidens jämlikhets- och demokratiska strävanden. Innehåll – bok 1: Amerikas yttre form/Om angloamerikanernas ursprung och dess betydelse för deras framtid/Angloamerikanernas samhällsordning/Om folksuveränitetens princip i Amerika/Det är nödvändigt att studera vad som händer i de enskilda staterna innan man behandlar frågan om hur unionen styrs/Den dömande makten i Förenta staterna och dess verkan på det politiska samhället/Politisk domsrätt i Förenta staterna/Den federala författningen/Varför man kategoriskt kan påstå att det är folket som styr i Förenta staterna/Partier i Förenta staterna/Den politiska sammanslutningen i Förenta staterna/Demokratins styre i Amerika/Det demokratiska styrets faktiska fördelar för det amerikanska samhället/Majoritetens allmakt i Förenta staterna och dess verkningar/Vad som mildrar majoritetens tyranni Förenta staterna/Vilka de främsta orsaker är som bidrar till att bevara den demokratiska republiken i Förenta staterna/Några betraktelser över det nuvarande tillståndet och den sannolika framtiden för de tre raser som bebor Förenta staternas område.

Om demokratin i Amerika. Alexis Tocqueville. Bok 2. Atlantis 1997. 437 sid. Inb. 21x14 cm. 

Pris: 110-11. 

Best. nr: 220:-.

 

Innehåll – bok 2: Del 1. Demokratins inflytande på det intellektuella livet i Förenta staterna/Del 2. Demokratins inflytande på amerikanernas känslor/Del 3. Demokratins inflytande på de egentliga sederna/Del 4. Om demokratiska idéers och känslors inflytande på det politiska samhället.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att 1) kopiera boktexten ovan, 2) klistra in texten i e-brev till Fritidsvetenskaplig bokhandel

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016.