Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


SOU 2007:66. Rörelser i tiden. Slutbetänkande av utredningen om den statliga folkrörelsepolitiken i framtiden. 247 sid. 

Pris: 295:-

Best. nr: 176-86.

 

Uppgiften har varit att komma med förslag till hur bidragen och finansieringen av folkrörelsers och föreningars verksamhet. Dessutom har uppgiften varit att se över statistikförsörjningen inom området och hur forskningen kan utvecklas. Innehåll: Nya rörelser i det civila samhället/Den statliga folkrörelsepolitikens inriktning, omfattning och utformning/Den statliga bidragsgivningen till ideella organisationer/Villkor för bidrag till ideella organisationer/Den ideella sektorns övriga finansiering/Stärka och utveckla statistikförsörjningen/forskning om det civila samhället i ett nytt sekel/Kostnads- och konsekvensanalys.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att 1) kopiera boktexten ovan, 2) klistra in texten i e-brev till Fritidsvetenskaplig bokhandel

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. Tel: +358 (0)44 - 201 90 50.

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 15 mars 2013.