Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Hälsa & Hälsopromotion. Med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. Jan Winroth - Lars-Göran Rydqvist. SISU 2008. 288 sid. Ill. 17x24 cm.

 Pris: 275:-

Best.nr.: 294-16.

Boken utgör en grund och referensram för alla som vill arbeta med hälsofrågor utifrån ett individ-, grupp- och organisationsperspektiv. Boken lyfter fram det hälsofrämjande synsättet eller ett salutogent sätt att tänka och arbeta med hälsofrågor. Boken är uppdelad i två delar. Del 1 tar upp begreppen filosofi, teori och praktik och visar på hur dessa hänger samman. Del 2 utvecklar en bas för hur man kan tänka och arbeta med hälsopromotion eller med ett hälsofrämjande arbetssätt. Hälsopromotionens framväxt, idén med hälsopromotivt arbete och hur man kan omsätta detta till praktisk handling.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem rörande sidan skickas till bokhandeln@fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016 .