Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Sundhedens filosofi. Simon Sjørup Simonsen. Klim 2000. 178 sid. 22x16 cm.

Pris: 246:-.        Best. nr: D720-45.

Hälsa och folkhälsa är traditionella fält för den medicinska och naturvetenskapliga forskningen. Denna ensidighet börjar nu alltmer ifrågasättas. Att människor mår dåligt – illa-befinnandet – är inte i första hand ett medicinskt problem utan ett existentiellt. Detta öppnar dörrarna för att också anlägga ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv på hälsan. Det är temat för denna bok som sätter in diskussionen i ett vetenskaplsteoretiskt perspektiv och belyser olika skolors ståndpunkter och perspektiv. Det teoretiska resonemanget åskådliggörs med pratiska exempel, vilket gör boken lättare att läsa. Innehåll: Udfordringer – sundhedsvidenskabens og klinikkens problemer/Biomedicinsk fundamentalisme – den kvasi-deduktive videnskabsteori/Erfaringsbaseret praksis – den induktivististiske videnskapsteori/Den kontrollerede kliniske forsøg – den falsifikationistiske videnskabsteori/Den logiske empirisme – kvasi-deduktivisme, induktivismens og falsifikationismens fælles videnskabsteoretiske problemer/Naturvidenskabens paradigme – den paradigmatiske videnskabsteori/Socialvidenskabens særlige rationalitet – den arationalistiske videnskabsteori/Den sociale livsform – den socialkonstruktivistiske videnskabsteori/Menneskets livsform som grundlag – den hermeneutisk-fenomenologiske videnskabsteori/Et helt liv – en hel klinik – en hel sundhedsvidenskap – elementer til en økologisk videnskabsteori/Nøglebegreber inden for den kliniske videnskabsteori.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.