Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Lars-Magnus Engström. Stockholms universitets förlag 2010. 152 sid. Ill. 21x15 cm. 

 Pris: 195:-.

Best.nr.: 192-14. 

Det moderna samhället har resulterat att vi lever ett alltmer stillasittande och fysiskt mindre krävande liv. Samtidigt visar forskning att en sådan livsföring kan få dramatiska följder för hälsotillståndet. Den fysiska aktiviteten har förskjutits till fritiden där olika kulturformer utvecklas som man kan ta avstånd från eller bli delaktig i. Vilka är då dessa kulturformer och vilka är deltagarna? Valet att ägna sig åt motion, liksom smaken för olika aktivitetsformer har visat sig vara tydliga markörer för social position. Motionsutövning är uttryck för en livsstil som är tydligt relaterad till ålder, klass och kön samt tillerfarenheter från ungdomsåren. Engström presenterar här sin nästan 40 år långa uppföljningsstudie av 2000 flickor och pojkar från tonåren till medelåldern med många nya och överraskande resultat. Denna kultursociologiska studie har fått stor uppmärksamhet, inte minst internationellt. Engström är professor emeritus vid Stockholms universitet och anknuten till GIH i Stockholm och Malmö högskola.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016.