Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Föreningsidrott som socialisationsmiljö. En studie av idrottens betydelse för barns och ungdomars psykosociala utveckling. Stefan Wagnsson. Karlstad University Studies 2009:53.

 

Nerladdas gratis.

   

När idrottens betydelse som socialisationsmiljö förs på talmålas allt som oftast en mycket positiv bild upp. Idrott i allmänhet och föreningsidrott i synnerhet anses vara en miljö som har en positiv inverkan på idrottande barns och ungdomars psykosociala utveckling. Inte sällan menar man att ett deltagande och involvering i föreningsidrott lär unga att bli ansvarstagande och socialt kompetenta samhällsmedborgare som håller sig till regler och förordningar och anammar en hälsosam livsstil. 

Denna positiva bild av idrotten har emellertid inte fått stå oemotsagd. Med jämna mellanrum uppmärksammas idrottare i media i negativ bemärkelse. Därtill har idrottares egna berättelser om föräldrapress, mobbning och utslagning fått kritiker att hävda att idrotten förvisso fostrar, men då inte i positiv mening. 

Dessa motstridiga bilder av idrottens fostrand roll har legat till grund för syftet med denna avhandling. 

 

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016 .