Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Idrott och City-marketing. Karin Book - Bo Carlsson (red.). Idrottsforum 2008. 232 sid. 22x14 cm. Ill. 

Pris: 230:-

Best. nr: 211-01.

 

Idrott tillmäts allt större betydelse - för hälsa och integration, för tillväxt och city-marketing. Idrott har i ökad utsträckning använts för att vitalisera och marknadsföra större europeiska städer. Framgångsrika idrottslag, välbesökta evenemang och högklassiga arenor har blivit allt viktigare, både i ett regionalt och i ett internationellt perspektiv. Antologin tar sin utgångspunkt i idrottens marknadsföringspotential och behovet att profilera städer som turistmål. Artiklarna beskriver verklighetens komplexitet i form av invånare av skiftande slag, olika och ibland motstridiga intressenter, lokala särdrag, väderförhållanden, säkerhetsföreskrifter, medvetet och omedvetet utestängande av personer, grupper och aktiviteter, svårbedömda kalkyler, media och, inte minst, den mördande konkurrensen. Bokens redaktörer är lärare vid Enheten för Idrottsvetenskap vid Malmö högskola. Innehåll: Karin Book - Bo Carlsson, Inledning/Gun Normark, Om behovet av marknadsföring och idrottens roll som marknadsförare/Torbjörn Andersson, Fotboll och profilering av svenska städer/Lars Lagergren, Spelet om Saxtorps Grand Prix/Karin Book, Det spektakulära och det vardagliga/Bo Carlsson, Revitalisering av en stad/David Cardell, Kameralinsens sport och rum: Om produktion av platser och identitet/René Kural, Stadens Arena: Odense Idrottsplats och dess stadsplanering/Bo Carlsson - Gun Normark, Sport Management, idrottsturism, event- och arenautveckling/Björn Anders Larsson, ”Sport Industry” ger tillväxt i Skånes sportstäder/Karin Book - Bo Carlsson, Epilog: Idrott och city-marketing - nya utmaningar och KRAV.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016 .