Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Idrottsjuridisk skriftserie nr 4. Artikelsamling 1999. 224 sid. 21x14 cm. 

Pris: 155:-.        Best. nr: 294-54.

Innehåll: A Albrektsson - J Hoff, Avkastningsvärde av en fotbollsarena/B Bengtsson, Vem äger rekordet?/N-O Berggren, Ansvaret för poliskost- nader vid idrottsevenemang/S-Å Bergkvist - P-H Lewander, Skattefrågor för idrott i bolagsform/C-J Cosmo, Domstolsprövning av uteslutning ur ideell förening/L Ferrari, The Anelka Case. The new frontier in the libe- ralisation of the football market after Bosman is found in ”the right to breach” the employment contract/C Hager - A Hager, Idrotts-AB som verktyg för maktfördelningen inom idrottsrörelsen/H Halila, Bolagisering av lagidrott - en finsk-svensk jämförelse/L Hartzell, Klubben som arbets- givare och fotbollsspelaren som arbetstagare/S Holmström, Indrivning mot idrottsförening - vad innebär det?/O Hultin, Riksidrottsförbundets myndighetsroll/T Karlsson, Idrottsdomares tjänsteställe/O Lindh, Att skada idrottens anseende - några funderingar kring en omstridd punkt i RF:s stadgar/B Lindquist, Idrotten och framtiden/J Löfgren, Kan en idrottsutövare sätta sin verksamhet på bolag?/K Malmsten, Idrotts-AB, föreningsstadgar och annat därtill/M Nilsson, Artistskatten en skatt full av fallgropar/C Pallin, Föreningar med felaktiga syften/J Rebane - M Schultz, Till frågan om jakten på det vita guldet - några golfrättsliga reflexioner angående bortslagna bollar/O Swartling, Bolagisering av idrottsverksamhet och föreningen som aktieägare i idrottsaktiebolag/L Viklund, Kollektivavtal inom idrotten/H-E Åhman - M Säterberg, Vem disponerar rätten till TV-sändningar?

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: söndag 21 augusti 2016 .