Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Een Time dagligen. Skoleidæt gennem 200 år. Ivar Berg-Sørensen – Per Jørgensen (red.). Odense 1998. 304 sid. Ill. 25x17 cm.

Pris360:-.        Best. nrD810-06.

Boken skildrar skolämnet idrott i Danmark sedan 1800-talet, men med tonvikt på 1900-talet. Modern skol- och idrottshistoria är också samhällshistoria och måste därför förstås utifrån samhällsutvecklingen. Skolan har inte inrättats enbart för att ge eleverna boklig bildning. Skolidrotten har inte heller blivit inrättat enbart för idrottens egen skull. Bakom ligger i stället föreställningar om vad som är den goda fostran. I skolidrottens historia har tankar om den goda kroppshållningen, ordning och självdisciplin, hälsa, hygien, samarbete ock kompetens varit viktiga. Boken analyserar både folkskolans och gymnasiet undervisning. Innehåll: Jørn Hansen – Per Jørgensen, Skolen, idrætten og samfundet – ca 1800-1998/Else Trangbæk, Gymnastik bliver skolefag – ca.1800-1880/Jørn Hansen, Gennembruddet: Fra Sundhedskommissioner til gymnastikkommissioner – ca. 1880-1904/Per Jørgensen, ”Ikke at more, men at opdrage – ca. 1898-1940/Thomas Skovgaard – Charlotte Høy Worm/Krig, fred og velfærd – ca1937-1975/Per Fibæk Luarsen/Mangfoldighed og frigørelse – ca. 1975-1998.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.