Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Idrættens enhed eller mangfoldighed. Henning Eichberg – Bo Vestergård Madsen (red.). Århus 2002. 371 sid. 22x16 cm.

Pris395:-.        Best. nrD720-10.

Skapar elit bredd och är det bredden som skapar bredden? Behöver vi en eller flera olika idrottsorganisationer? Vi kanske behöver en större mångfald än den enighed som idag råder inom t.ex. Sveriges Riksidrottsförbund? Svaren på dessa och liknande frågor får också politiska konsekvenser. Vad vill vi få ut av våra skattepengar – världsmästare eller fler fysiskt aktiva pensionärer? Det är några ”känsliga” frågor som dessa danska idrottsforskare ställer sig. Innehåll: Verner Møller, Idrætsforskning mellem politik og praxis/Martin Lykkegard, Sensei Grundtvig/Lis Engel, Spiralvægelser i moderniteten – form, energi, relation/Søren Nagbøl, Trommeslagaren – om rytme, arkitektur og livsudfoldelse/Kirsti Pedersen, Fra ligstillingskamp i organiseret idræt til studier af kropskulturel mangfoldighed – om feministisk teori og kønsforskning/Satoshi Shimizu, Kroppens betydning under forandring – mangfoldighed i japansk kultur/Ejgil Jespersen, Sport på artsgrænsen – kampen om at eje kroppen aflyst/Kirsten Kaya Roessler, Det magiske ”blob” – om idrættens terapeutiske mangfoldighet/Jørn Møller, Forsvarlige koblinger? – en polemik om idrættens kvaliteter/Charlotte Bloch, Enhed og mangfoldighed ud fra følelsernes sociologi?/Jan Jensen, Lokes skønne vilje/Torben Ulrich, Hvis – notater omkring et (idrætsligt) fælleskab, det uindhentelige/Bjarne Ibsen, En eller flere idrætsorganisationer – hvorfor forskelle mellem de nordisk lande?/Klaus Nielsen, Skaber elite bredde – og omvendt? En analyse af resultater og tilgang i udvalgte idrætsgrene 1981-2001/Knud Larsen, Af karelighed til konkurrenceidrætten – om tilskuersportens publikum/Kolbjørn Rafoss, Volleyball – forskellige historier om et boldspil/Inge Kryger Pedersen, Eliten er mangfoldig – om doping i dansk eliteidræt/Grant Jarvie, Kommunitarismen, skotsk sport og social kapital/Jens Sejer Andersen, Mediernes mulighed – fra passiv doping till aktivt demokrati/Poul Albret, Gensyn med Bermuda-trekanten/Søren Møller, Elitdræt er ikke bare eliteidæt/Ove Korsgaard, Ling og Coubertin – de to store idrætsfilosoffer/Jørm Jansen, ”Uden masserne blamerer idéerne sig” – mangfoldighedens historie og idrætsforskningens specielle profil i Danmark/Henning Eichberg, Modsigelser i bevægelsekulturen – om mellenkropslighed og trialetik/Bo Vestergård Madsen, Landskapet, kroppen og vejen – et essay om melankoliens kulturpolitik.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.