Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Idrett og politikk - Kampsport eller lagspill? Per Mangset – Hilmar Rommetvedt (red.). Fagbogforlaget 2002. 215 sidor. 24x17 cm.

Pris445:-.        Best. nrN308-10.

Det idrottspolitiska fältet har länge framstått som ett avgränsat och enhetligt område där endast idrottsledare, byråkrater i offentlig sektor och politiker. På det nya seklet börjar idrotten emellertid bli mer sammansatt och konfliktfylld. Nya aktörer inom både politiken och näringslivetdras in i de idrottspolitiska beslutsprocesserna. Boken fokuserar på relationen mellan å ena sidan idrotten och å andra sidan lokala och nationella myndigheter. Den belyser spelet om fördelningen av tips- och spelpengar, kampen för att bli utnämnd som nationalanläggning, stödet till lokal idrottsverksamhet för barn och ungdomar, idrottens plats i den nya politiska och administrative kommunala organisationen. Boken anlägger även ett internationellt jämförande perspektiv. Innehåll: Hilmar Rommetvedt, Idrett og politikk – perspektiver og utviklingstrekk/Nils Asle Bergsgard, Spillet om spillemidlene/Nils Asle Bergsgard, Nasjonalanlegg for ski – ”ja takk, alle tre”/Nils Asle Bergsgard – Ståle Opedal, Nasjonal politikk for den lokale idretten/Christin Berg – Hilmar Rommetvedt, Idrett og politikk i kommunerna/Christin Berg - Hilmar Rommetvedt, Kommunal organisering og bevilgninger til idretten/Gottfried Heinzerling – Hilmar Rommetvedt, Utbygging av idrettsanlegg – planer, penger og partnerskap/Per Mangset, Norsk idrettspolitikk i et internasjonalt komparativt perspektiv.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.