Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Idrettens bevegelser. Sosiologiske studier av idrett i et moderne samfunn. Ørnulf Seippel (red.). Novus 2002. 313 sid. 20x15 cm.

Pris395:-.        Best. nr: N708-08.

Idrotten möter oss överallt – i vardagslivet och genom massmedierna. Trots detta har idrotten enbart i begränsad omfattning intresserat samhällsvetenskaperna. Detta missförhållande försöker bok möte genom artiklar av både teoretisk och empirisk natur, skrivna av ledande norska idrottsforskare. Syftet är att bidra till en bättre förståelse av idrotten som ett socialt fenomen i det moderna samhället. Kommersialiseringen, professionalisteringen, genuskonflikter, förhållandet till sexualitet och homfili, det ökande intresset för riskidrotter. Innehåll: Ørnulf Seippel, Idrettens bevegelser/Sigmund Loland, Lek, spill og idrettens egenart/Christer Thrane, Fysisk aktivitet: begrunnelser, utbredelse og determinanter/Anne-Lene Bakken Ulseth, Rekreasjon eller prestasjon? Kvinner og mens begrunnelser for å trene/Jorid Hovden, Feministisk idrettssociologi med norske grunntonar. Utviklingsliner, perspektiv og tematiske tyngdepunkt/Heidi Eng, Idrett og seksualitet: Om heteronormativitet og homoerotikk på idrettsarenaen/Åse Strandbu, Idrettens betydning som flerkulturell integrasjonsarena/Grunnar Breivik, Ekstremsport og risikotaking som sociologisk og samfunnsmessig fenomen/Bernard Enjolras, Senmodernitet, identitetsdannelse og idrettens kommersialisering/Ørnulf Seippel, Frivillighet og profesjonalitet i norsk idrett: visjoner, fakta og framtidsutsikter/Berit Skirstad, Norske idrettslag: Oversikt og utfordringer/Kari Steen-Johnsen – Gunn Engelsrud, Mellom selvutfodelse og konformitet – treningssenteret som arena for tvetydig erfaring/Pål Augestad, Stat, kropp og idrett/Rune Slagstad, Idrettens pris.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.