Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Sportens forførende skønhed. En antologi om sport og æstetik. Verner Møller – Jørgen Povlsen (red.). Odense 2002. 160 sid. Ill. 25x17 cm.

Pris240:-.        Best. nrD810-18.

Få fenomen fångar människor så mycket som idrotten. Den griper på tvärs över köns-, ålders-, religiösa och politiska gränser. Hur kan det komma sig? Och kommer det att bestå? Frågan ställs utifrån de skandaler om doping, korruption, uppgjorda matcher och tvivelaktiga ekonomiska affärer. I boken pläderas för att idrotten måste återgå till den smala och dygdiga vägen om den skall överleva. Annars kommer intresset hos publiken att avta. Trots detta konstaterar författarna att det inte syns några tecken på avmattning av idrottsintresset. Kanske är ”fair-play” värderingen överskattad? Kanske ligger idrottens popularitet på en helt annan nivå? Rollen som den gode uppfostraren av barn och ungdomar måste kanske överges? Idrottens bas kanske ligger i dess skönhet och inte alls i dess karaktärsdanande egenskaper. Boken öppnar för en helt ny syn på idrotten, som är betydligt mindre idealistisk än den gamla! Innehåll: Jørgen Leth, Vidunderligt beskidte eventyr/Niels Kayser Nielsen, En falmet skønhed – om sport og svigtende legitimitet/Verner Møller, Sportens forførende skønhed/Davod Favrholdt, Æstetik, fascination, spænding – parametre til vurdering af sporten/Kristian Raun Thomsen, Sportens æstetik i TV-mediets iscenesættelse/Ask Vest Christiansen, Verdens genfortryllelse – æstetikken i Jørgen Leths cykelfilm.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.