Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Idrott som social markör. Lars-Magnus Engström. HLS 1999. 143 sid. 21x15 cm. Ill. 

Rea-Pris: 50:-.        Best. nr: 192-9.

Framväxandet av det moderna samhället har inneburit att vi i vår dagliga gärning inte behöver anstränga oss fysiskt i samma utsträckning som tidigare. Den fysiska aktiviteten har förskjutits från arbetet till fritiden. Därmed kan det skapas kulturer som tar avstånd från fysisk aktivitet. Vilka är det som ägnar sig åt idrotts-, motions- eller friluftslivsaktiviteter? Engström menar att vi i sådana vanor kan se sociala skillnader, att de hänger ihop med social tillhörighet och position. Vanorna blir tydligt relaterade till livsstilar som hänger samman med ålder, klass och kön.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016.