Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Fritid i Sveriges kommuner. Föreningen Sveriges Fritidschefer 1994. 256 sid. Ill. 29x21 cm.

REA-Pris: 45:-.        Best. nr: 175-1.

1974 bildades Föreningen Sveriges Fritidschefer. Till 20 års jubileet 1994 tog några föreningens veteraner fram denna bok, som i huvudsak består av artiklar publicerade i tidskriften Fritid i Sverige. Här finns en unik framställning av den kommunala fritidssektorns historia fram till dess att idrott och kultur började gå samman och föreningen böt namn till Sveriges Fritids- och Kulturchefsförening.

 

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: torsdag 01 september 2016.