Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Nyinlagda böcker

2016

*   Joachim Larsson von Garaguly, Vasaloppet - Resan från skidtävling och skidlöpare till produkter och kunder. Stockholm School of Economics 2016.

*   Bjarne Andersen - Jörn Hansen, Fra pensionistgymnastik til senioridraet . Syddansk universitetsforlag 2016.  

*   Youth work and non-formal learning in Europe´s education landscape. European Commission 2015. 

*   Nils-Olof Zethrin, Mellan kommersialism och folkrörelse. Örebro universitet 2015. Läs redcension i Sport & Affärer 2/8 2016.

*   Helena Tolvhed, På damsidan. Makadam 2015. Läs recension i Sport & Affärers bilaga i Dagens Industri 4/10.

*   Jonny Hjelm, Idrott, tävling och allvar. Idrottsforum.org 2015.

*   Petter Tistedt, Visioner om medborgerliga publiker. Symposion 2013.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: måndag 23 oktober 2017.