Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Barn

Svenska böcker:

* Att styra i namn av barns fritid. En nutidshistoria om konstruktionen av dagens fritidshem i samordning med skolan. Rohlin. HLS Förlag 2001.

* Barn i rörelse. Grindberg – Langlo Jagtöien. Studentlitteratur 2000. 

* Barn i tid och rum. Aronsson - Cederblad - Dahl - Olsson - Sandin. Gleerups 1984. 

* Barn och leksaker. Almqvist. Studentlitteratur 1991.

* De små mästarna. Om den fria lekens pedagogik. Knutsdotter-Olofsson. HLS 1996.

* Lek för livet. En litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns lek. Knutsdotter Olofsson. HLS 1987.

* Lek och verklighet. Donald Winnicott. Natur och Kultur 1995.

* Leka för livet. Fataburen 1992. Nordiska museet.

* Lekens möjligheter. Om skapande lekpedagogik i förskola och skola. Lindqvist. Studentlitteratur 1996.

* Leksaksbilar. Segemark - Silvander. Nordiska museet 1992.

* Släpp in leken i skolan. Moyles (red.). Runa 1995.

* Varför leker inte barnen. En rapport från ett daghem. Knutsdotter-Olofsson. HLS 1993.

Rea-Böcker:

* Barn med koncentrationssvårigheter. Kadesjö. Liber 1992.

* Dokumentera pedagogiken. En handledning i dokumentation av arbetet inom barnomsorgen. Johansson (red.). Studentlitteratur 1996. 

* Förskollärare - Om yrkets pedagogiska innehåll. Kihlström. Studentlitteratur 1998. 

* Idrotten lär. Pedagogiska perspektiv på barn- och ungdomsidrott. Enström (red.)

* Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Johansson. Studentlitteratur 1994.

 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65.  Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 02 september 2016.