Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Friluftsliv och natur

Svenska böcker:

* Friluftsliv in Swedish Physical Education - a Struggle of Values. Educational and Sociological Perspectives. Backman. Stockholm University 2010.

* Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen. Rentzhog. Carlsson 2007. 

* Långfärdsåkning på skridskor. Utrustning, Iskunskap, Åktrygghet, Skridskofärder. Gezelius m.fl. Wahlströms 2001.

* Natur och och samhälle. Om det praktiska förnuftets revolution. Eder. Daidalos 1999.

* På långfärdsskridskor. Aourell - Zachrisson. Prisma 2000. 

* Svensk utförsåkning. Friluftsfrämjandet, Svenska Skidförbundet, Sveriges professionella  skidskolor 1993/1994:

   - Barn och ungdom
 - Teknik och metodik
 - Telemark

* Utomhuspedagogik som kunskapskälla. Närmiljö blir lärmiljö. Dahlgren - Sjölander - Strid - Szczepanski (red.). Studentlitteratur 2007. 

* Älskade fritidshus. Fakta och finurligheter om ett svenskt fenomen. Tell. Bokförlaget DN 2002.

REA-Böcker:

* Allemansrätten - vad säger lagen? Bengtsson. Naturvårdsverket 1994.

* Bynatur i Norden. Nordiska ministerrådet 1998. TemaNord 1998:561.

* Fjällboken. Grundsten - Palmgren. Prisma 1994. Rikl. ill. 1:a upplagan.

* Från skidsport till skogsmulle. Friluftsfrämjandet 1892-1992. Yttergren. Friluftsfrämjandet 1992.

* På skridskor i Östra Svealand. 75 färder inom 15 mil från Stockholm. Gezelius. 1994. Rabén Prisma.

* Stadens parker och natur. Boverket 1994.

Böcker på engelska:

* Countryside Recreation. A handbook for managers. Bromley. Spon 1994.

* John Muir. From Scotland to the Sierra. Turner. Cannongate 1997. 

* John Muir. His Life and Letters and Other Writings. Gifford (ed.). The Mountaineers 1996.

* Leadership and Administration of Outdoor Pursuits. Ford - Blanchard. Venture 2nd ed. 1993.

* Our National Park System. Caring for America’s Greatest Natural and Historic Treasures. Rettie. University of Illinois Press 1998.

* Outdoor Recreation. Ibrahim - Cordes. McGraw-Hill 1993.

* Outdoor Recreation in America. Jensen. 5th ed. Human Kinetics 1995.

* Preserving Nature in the National Parks. A History. Sellars. Yale University Press 1997.

* The Park and the People. A History of Central Park. Rozenzweig - Blackmar. Cornell University Press 1998.

* Yosemite and Sequoia. A Century of California National Parks. Orsi - Runte - Smith-Baranzini (eds.). University of Californa Press 1993.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 15 februari 2017.