Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Hälsa, fysiologi och kropp

Svenska böcker:

* Aktivt liv. Ekblom - Nilsson. SISU 2000.

* Barn i rörelse. Grindberg – Langlo Jagtöien. Studentlitteratur 2000.

* Begreppen hälsa och hälsofrämjande. Medin – Alexanderson. Studentlitteratur 2000.

* En sund själ i en sund kropp. Hälsopolitik i Stockholms folkskolor 1880-1930. Hammarberg. HLS 2001.

* Hälsa & Hälsopromotion. Med fokus på individ-, grupp- och organisationsnivå. Winroth - Rydqvist. SISU 2008.

* Hälsoekonomins grunder. Brodin - Andersson. Studentlitteratur 1998.

* Kroppens bildning. Linggymnastikens manlighetsprojekt 1790-1914. Ljunggren. Symposion 1999.

* Kultur för hälsa. En exempelsamling från forskning och praktik. Statens Folkhälsoinstitut R 2005:23. 

* Livskraft ur gemenskap - om socialt kapital och folkhälsa. Hyyppä. Studentlitteratur 2007.

* Motions- & idrottsskador och deras rehabilitering. Thomeé - Swärd – Karlsson. SISU 2011.

* Pedagogik i hälsofrämjande arbete. Svederberg – Svensson – Kindeberg (red.). Studentlitteratur 2001.

* Skador inom idrotten. Peterson – Renström. 3:e rev. uppl. Prisma 2003.

* Smak för motion. Fysisk aktivitet som livsstil och social markör. Engström. Stockholms universitets förlag 2010.

* Social Capital, Health and Community Action - Implications for Health Promotion. Eriksson, Umeå University Medical Dissertation 2010.  

REA-Böcker:

* Fysiologi. Lännergren - Ulfendahl - Lundeberg - Westerblad. Studentlitteratur 1996. 

* Kroppens idéhistoria. Disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950.Ekenstam. Gidlunds 1993.

* Människans hälsa. Livsåskådning och personlighet. Kallenberg – Larsson. Natur och Kultur 2000.

* Näringslära för högskolan. Abrahamsson m.fl. Liber 4 uppl. 1999.

* Talet om kroppen. En antologi om kropp, idrott och kön. Fagrell - Nilsson (red.). HLS 1998.

* Vårt behov av rörelse. En idéskrift om fysisk aktivitet och folkhälsa. Folkhälsoinstitutet 1996.

Danska böcker:

* Aldring og bevægelse i idræt. Krogh Christensen (red.), Århus 2003.

* Een time dagligen. Skoleidæt gennem 200 år. Berg-Sørensen – Jørgensen (red.), Syddansk universitetsforlag  1998.

* Fra pensionistgymnastik til senioridraet. Gymnastik- og idraetsaktiviteter for aeldre gennem 50 år. Andersen - Hansen. Syddansk universitetsforlag 2016.

* Idræt om dagen. En bevægelse. Andersen, Syddansk universitetsforlag 2000.

* Idrætspædagogisk årbog 2002 – Teori og Praktik. Lüders (red.), Klim 2002.

* Idrætspædagogisk årbog 2003. Lüders – Vogensen (red.), Klim 2003.

* Krop og Læring. Roessler (red.). Klim 2002.

* Kroppens muligheder. Roessler (red). Klim 2001.

* Oplysning i begvægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Madsen, Klim 2003.

* Ro, Renlighed og Regelmæssighed. Dansk Idræts-Forbund og sportens gennembrud ca 1896-1918. Jørgensen, Syddansk universitetsforlag 1997.

* Sundhed og idræt. Kulturanalyser til inkredsning af sundhedsaspektet i idrætten. Møller, Syddansk universitetsforlag 1999.

* Sundhedens filosofi. Simonsen. Klim 2000.

* Ældre i bevægelse. Andersen – Andersen – Forchhammer – Povlsen – Topsøe-Jensen, Syddansk universitetsforlag 1988.

Böcker på engelska:

* Aging, Physical Activity, and Health. Shephard. Human Kinetics 1997.

* Body Cultures: Essays on Sport, Space and Identity. Eichberg - Bale (eds.). Routledge 1998.

* Developing and Managing Health/Fitness Facilities. Patton - Grantham - Gerson - Gettman. Human Kinetics 1989.

* The Body, Social Process and Cultural Theory. Featherstone - Hepworth - Turner (eds.). Sage 1996.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 15 februari 2017.