Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Kommunal fritid

Svenska böcker:

* Från socialvårdskvacksalveri till elitidrott. Fritidsförvaltning i Stockholm. Olson. Fritidspolitiska studier nr 4. 1990.

* Kultur och fritid - Krock eller möte? En analys av kommunala sammanslagningar. Nyberg. Kommentus 1995.

* Landet Lagom - Folkhemmet på lokalplanet. Lundberg - Mattsson (red.). Byggforskningsrådet 1997.

* Vardagens politik. Kommunalpolitiker berättar. Fredriksson (red.). Nordiska museet 1998. 

REA-Böcker:

* Fritid i Sveriges kommuner. Föreningen Sveriges Fritidschefer 1994.

* Kultur, politik och planering. En idéskrift från Svenska Kommunförbundet 1989.

* Kultur som resurs. Om den lokala kulturpolitikens möjligheter. Svensson - Lundberg (red.). Kommentus 1996.

Böcker på engelska:

* Community Leisure and Recreation. Theory and Practice. Haywood (ed.) 1994.

* Parks and Recreation in the 21st Century. Chapter One. Mobley - Toalson (eds.) 1992.

* Parks and Recreation in the 21st Century. Chapter Two. Mobley - Toalson (eds.) 1993.

* The Benefits of Local Recreation and Park Services: A Nationwide Study of the Perceptions of the American Public. Godbey - Graefe - James 1992.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65 . Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 02 september 2016.