Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Kultur, historia och vardagsliv

Svenska böcker:

* Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik. Bohman. Nordiska museet 1985. 

* Bildning och nöje. Om IOGT-ABF-bibliotekariers erfarenheter. Ramberg - Runfors. Nordiska museet 1994.

* Den kultiverade människan. Frykman - Löfgren. Gleerups 1979.

* Den nya kulturrevolutionen. Andersson – Lindau. Atlas 2000. 

* Det föreställda folkbiblioteket. En diskursanalytisk studie av biblioteksdebatter i svenska medier 1970-2006. Hedemark. Uppsala universitet 2009.

* Drömmen om bilen. Fataburen 1997. Nordiska museet.

* En essä om kultur. Eagleton. Daidalos 2001.

* Ett paradis för alla. Epa mellan folkhem och förförelse. Fredriksson. Nordiska museet 1998.

* Festdagar. Från Vår fru till vår far. Borgenstierna – Larsson. Nordiska museet 2001.

* Finrummet och lekstugan. Kultur- och underhållningsprogram i svensk radio och TV. Nordmark. Prisma 1999.

* Folkhemmets röst. Radion som folkbildare 1920-1950. Nordberg. ARKIV 1998.

* Fri tid eller fritid? Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Olson. Fritidsvetarna 2010.

* Friluftsmuseerna. En skandinavisk idé erövrar världen. Rentzhog. Carlsson 2007. 

* Från Toronto till Moskva. Kulturpolitik i åtta länder. Sandin (red.). Symposion 1993.

* Fånga vardagen. Ett tvärvetenskapligt perspektiv. Ellegård – Wihlborg (red.). Studentlitteratur 2001. 

* För nöjes skull. Hasse Wallman berättar för Olof Svedelid. Sellin 1998.

* Glad påsk. Fastan, fastlagen, påsken. Fastan, fastlagen, påsken. Maxén – Waldetoft Lindroth. Nordiska museet 1995.

* Godis. Conradson. Nordiska museet 1996.

* Good vibrations. Rockmusikens stilar och trender. De första 25 åren. Brolinson - Larsen. Natur och Kultur 1994

* Guide till upplevelsesamhället. Från musik & museer till sushi & spa. Wahlström. SNS 2002.

* Helgdagsreduktionen. Om övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500-1800. Malmstedt. Historiska institution, Göteborgs universitet 1994.

* Hobbyentusiaster och folkhemsbyggare. Stattin. Carlsson 2007. 

* Järnvägsresandets historia. Om rummets och tidens industrialisering under 1800-talet. Schivelbusch. ARKIV 1998.

* K-märkt Hobby eller Den komplette idioten. Bengtsson – Willis. Bonniers 2001.

* Kommunikationsteorier. En introduktion. Fiske. Wahlström & Widstrand 1997.

* Kultur, arbete, tid. Hellström. Carlsson 1994.

* Kultur för hälsa. En exempelsamling från forskning och praktik. Statens Folkhälsoinstitut R 2005:23. 

* Kultur och erfarenhet. Aktuella teman i svensk etnologi. Ehn (red.). Carlsson 1993.

* Kulturens giganter. En studie om fenomenen bokmässan och filmfestivalen. Onsér-Franzén. HumTek 1996.

* Kulturens makt. 11 essäer av nyblivna kulturvetare. Knutas - Swartling (red.). Kulturvetarlinjen Stockholms universitet 1996.

* Kulturens vägar. Kultur och kulturpolitik i Sverige. Nilsson. Polyvalent 1999.

* Kulturernas kamp. En etnologisk undersökning om kommunala politiker, deras syn på kultur och utformning av praktisk kulturpolitik i en svensk medelstor kommun 1978-1985. Onsér-Franzén. HumTek 1993.

* Kulturvetenskaplig forskning. Lilja - Onsér-Franzén (red.). HumTek 1997.

* Mediekultur - Mediesamhälle. Gripsrud. Daidalos 2:a uppl. 2002.

* Medier och kulturer. Hannerz (red.). Carlsson 1993.

* Museiguiden. 550 museer i Sverige. Sjölund m.fl. NoK 2003.

* Nio kulturministrar berättar. Svensk kulturpolitik under ett halvt sekel. Onsér Franzén. HumTek 2011.

* Om Televisionen. Bourdieu. Symposion 1998.

* Pompeji. Den antika staden. Robert Etienne. Berghs 1993.

* Restaurangliv. Gellerfelt. Sellin 1997.

* Samtidskultur. Karaoke, karnevaler och kulturella koder.  Johansson - Sernhede - Trondman (red.). Nya Doxa 1999.

* SOU 2009:16. Betänkande av kulturutredningen Del 1-3.

* Större våld än nöden kräver. Medievåldsdebatten i Sverige 1980-1995. Dalquist. Boréa 1998.

* Svenska vanor och ovanor. Frykman - Löfgren (red.). NoK 1991.

* TV. Teknik och kulturell förändring. Williams. Arkiv 2001.

* Varats oändliga tinglighet. En studie om föremål som kulturbärare. Kjellman. Carlsson 1993.

* Vardagslivets organisering i familj och närsamhälle. Björnberg - Bäck-Wiklund. Daidalos 1990.

* Visioner om medborgerliga publiker. Tistedt. Symposion 2013.

* Våra högtider. Traditionerna, maten och festerna vi minns. Unge (red.). Prisma 2002.

REA-Böcker:

* Att ställa ut kultur. Om kulturhistoriska utställningar under 100 år. Carlén. Carlsson 1990.

* Försvenskningen av Sverige. Det nationellas förvandlingar. Ehn - Frykman - Löfgren. NoK 1993.

* I glädje och sorg. Fataburen 1995. Schön (red.). Nordiska museet 1994.

* Kultur, politik och planering. En idéskrift från Svenska Kommunförbundet 1989.

* Kultur och folkbildning. Hågård - Kindblom - Sundberg - Ericson. Björnen 1995.

* Kultur som resurs. Om den lokala kulturpolitikens möjligheter. Svensson - Lundberg (red.). Kommentus 1996.

* Qltur som problem. Ek. Robek-konsult 1989.

Danska böcker:

* Holstebro i verden – Verden i Holstebro. Kulturpolitik og – debat fra tresserne till i dag. Skot-Hansen 1998.

* Hvor står vi nu? Duelund – Bille Hansen 1997.

* Ro, Renlighed og Regelmæssighed. Dansk Idræts-Forbund og sportens gennembrud ca 1896-1918. Jørgensen 1997.

Norska böcker:

* Kirke og fritid. En studie i norsk mellemkrigskultur. Hodne 1993.

Böcker på engelska:

* Art, culture & enterprise. The politics of art and the cultural industries. Lewis. Routledge 1990.

* Arts Administration. Pick - Anderton. Spon 1996.

* Entertainment, Arts and Cultural Services. Waters. Pitman 2nd ed. 1994.

* Leisure and the Rise of the Public Library. Snape. Library Association Publishing 1995.

* Popular Cultures. Rock Music, Sport and the Politics of Pleasure. Rowe. Sage 1995.

* Simmel on Culture. Selected Writings. Frisby - Featherstone (eds.). Sage 1997.

* The Arts. Aspects of Britain. HMSO 1993.

* The History of Everyday Life. Reconstructing Historical Experiences and Ways of Life. Lüdtke (ed.). Princeton University Press 1995.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: tisdag 19 juni 2018.