Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Lek och lekteorier

Svenska böcker:

* Barn och leksaker. Almqvist. Studentlitteratur 1991.

* De små mästarna. Om den fria lekens pedagogik. Knutsdotter-Olofsson. HLS 1996.

* Den lekande människan. En socialpsykologisk analys av lekandets dynamik. Berg. Studentlitteratur 1992.

* Hobbyentusiaster och folkhemsbyggare. Stattin. Carlsson 2007. 

* Lek för livet. En litteraturgenomgång av forskning om förskolebarns lek. Knutsdotter Olofsson. HLS 1987.

* Lek och verklighet. Donald Winnicott. Natur och Kultur 1995.

* Leka för livet. Fataburen 1992. Nordiska museet.

* Lekens möjligheter. Om skapande lekpedagogik i förskola och skola. Lindqvist. Studentlitteratur 1996.

* Leksaksbilar. Segemark - Silvander. Nordiska museet 1992.

* Släpp in leken i skolan. Moyles (red.). Runa 1995.

* Varför leker inte barnen. En rapport från ett daghem. Knutsdotter-Olofsson. HLS 1993.

Böcker på engelska:

* The Future of Play Theory. A Multidisciplinary Inquiry into the Contribution of Brian Sutton-Smith. Pellegrini (ed.). SUNY 1995.

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 15 februari 2017.