Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsidan

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

Svenska böcker:

* Beskattning av stiftelser och ideella föreningar. Gunne - Löfgren - Thuresson. Norstedts 1995.

* Ledning i folkrörelseorganisationer. Jonsson. 1995. 

* Organisationer och demokratin - en sociologisk studie av de oligarkiska tendenserna i vår tids demokrati Michels. Timbro 1983.

* Organisationer och samhälle. Ahrne - Hedström (red). Studentlitteratur 1999.

* Social ekonomi i Sverige. Westlund (red.). Fritzes 2001.

REA-Böcker:

* Att lära och utvecklas i arbetsmiljön. Moxnes. Natur och Kultur 1995.

* Den sociala ekonomin. Medborgarna, Sverige, Europa. Olsson. Carlsson 1994.

* Ledarskap i vård, omsorg och utbildning. Thylefors. Natur och Kultur 1994.

* Organisationsteori. Struktur, kultur, processer. Bakka - Fivelsdal - Lindkvist. Liber 1994.

Böcker på engelska:

* Eight Decades of Leadership Development. A History of Programs of Professional Preparation in Parks and Recreation 1909-1989. Sessoms. NRPA 1993.

* Evaluative Research in Recreation, Park, and Sport Settings. Searching for Useful Information. Riddick - Russell. Sagamore 1999.

* Experience Marketing. Strategies for the New Millennium. O´Sullivan - Spangler. Venture 1998.

* Leadership and Administration of Outdoor Pursuits. Ford - Blanchard. Venture 2nd ed. 1993.

* Leadership in Recreation and Leisure Service Organizations. Edginton - Hudson - Ford. Sagamore 1999.

* Leisure Management: Issues and Applications. Collins - Cooper (eds.). CABI 1997.

* Managing Leisure. Grainger-Jones. Butterworth 1999.

* Marketing for Parks, Recreation, and Leisure. O´Sullivan. Venture 1991.

* Performance, Monitoring and Evaluation in Leisure Management. Howell - Badmin. ILAM/Pitman 1996.

* Volunteers in Leisure: A Management Perspective. Tedrick - Henderson. AAHPERD 1989.

REA-Böcker:

* Sport and Recreation. An economic analysis. Gratton - Taylor. E & F N Spon 1985.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 02 september 2016.