Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Politik och demokrati 

Svenska böcker:

* Den ensamme bowlaren. Den amerikanska medborgarandans upplösning och förnyelse. Putnam. SNS 2001. 

* Den fungerande demokratin. Medborgarandans rötter i Italien. Putnam. SNS 1996.

* Livskraft ur gemenskap - om socialt kapital och folkhälsa. Hyyppä. Studentlitteratur 2007.

* Nio kulturministrar berättar. Svensk kulturpolitik under ett halvt sekel. Onsér Franzén. HumTek 2011.

* Politiken. Aristoteles. Daidalos 1993.

* Social Capital, Health and Community Action - Implications for Health Promotion. Eriksson, Umeå University Medical Dissertation 2010.  

* Sorti eller protest. En fråga om lojaliteter. Hirschman. ARKIV 2008. 

* Vardagens politik. Kommunalpolitiker berättar. Fredriksson (red.). Nordiska museet 1998. 

* Välfärdsstatens nya ansikte. Blomqvist – Rothstein. Atlas 2000.

Rea-böcker:

* SOU 1998:155. Lokala demokratiexperiment. Montin.

* Politiska resurser och aktiviteter 1978-1994. Rapport 90. SCB 1996.

Nordiska böcker:

* Det finlandssvenska sociala kapitalet. Fakta och fiktion. Sundback - Nyqvist (red.). Svenska Litteratursällskapet i Finland. Helsingfors 2010.

* Folk og fritid. En mellemkrigsstudie i norsk arbeiderbevegelse. Hodne 1994.

* Oplysning i begvægelse – kultur, krop og demokrati i den folkelige gymnastik. Madsen 2003.

Böcker på engelska:

* Leisure Policies in Europe. Bramham - Henry - Mommaas - van der Poel (eds.). CABI 1993.

* Leisure Resources. Its Comprehensive Planning. McLean - Bannon - Gray (eds.). Sagamore 2nd ed. 1999.

* Private Action and the Public Good. Powell - Clemens (eds.). Yale University Press 1998.

* Tourism and Public Policy. Hall - Jenkins. Routledge 1995.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 02 september 2016.