Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Teorier om tid, fritid och värderingar

Svenska böcker:

* 70-talister. Om värderingar förr, nu och i framtiden. Andersson - Fürth - Holmberg. 2:a rev. uppl. NoK 1997.

* Den nikomachiska etiken. Aristoteles. Daidalos 1993.

* Den rastlösa välfärdsmänniskan. Burenstam-Linder. Ratio 2008.

* Det förflutnas makt. Om sociala tidsbegrepp och samhällsförändring. Lundmark. ARKIV 1984.

* Det sociala landskapet. En sociologisk beskrivning av Sverige från 50-tal till 90-tal. Ahrne - Roman - Franzén. Korpen 1996.

* Framtidens arbete och liv. Andersson - Sylwan. Natur och Kultur 1998.

* Fri tid eller fritid? Fritidens idéhistoria ur ett framtidsperspektiv. Olson. Fritidsvetarna 2010. 

* Fritidskulturer. Berggren (red.). Studentlitteratur 2000.

* Lycka och lidande. Begrepp, metod och förklaring. Brülde. Studentlitteratur 2007. 

* Morgondagens värderingar. För dig som tänker vara med bortom sekelskiftet. Jegers - Lindgren. Konsultförlaget 1994.

* Politiken. Aristoteles. Daidalos 1993.

* Tid i olika tider. Bohman. Nordiska museet 1988.

* Tid är makt - tid är pengar. Johansen. Röda Bokförlaget 1984.

* Visioner om medborgerliga publiker. Tistedt. Symposion 2013.

REA-Böcker:

* Fritid på tvären. En bok om forskning och litteratur för fritidsarbetare. Berggren - Olofsson (red.). Fritidsforum 1995. 

* I tid och otid. En undersökning om kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/1991. Rydenstam. SCB 1992.

* Tid för vardagsliv. Kvinnors och mäns tidsanvändning 1990/91 och 2000/01. Rydenstam. SCB 2003.

* Tiden är bara ett ord. Om klockornas makt och hur man bryter den. Lundmark. Prisma 1993.

Böcker på engelska:

* Amateurs, Professionals and Serious Leisure. Stebbins. McGill University Press 1992.

* Australian Leisure Lynch - Veal. AWL  Australia 1996.

* Consuming Places. Urry. Routledge 1995.

* Leisure. John R Kelly. Allyn and Bacon 3rd ed. 1996.

* Leisure & Human Behaviour. Bammel - Burrus-Bammel. Brown & Benchmark 3rd ed. 1995.

* Leisure and Society: A Comparative Approach. Ibrahim. McGraw-Hill 1991.

* Leisure and the Environment. Spink. Butterworth 1994. 119 sid. 21x14 cm. Pbk. 

* Leisure and unemployment. Glyptis. Open University Press 1989. 

* Leisure for Leisure. Critical Essays. Rojek (ed.). Macmillan 1989.

* Leisure in Society. A Network Structural Perspective. Stokowski. Cassell 1994. 

* Leisure, Lifestyle and the New Middle Class: A Case Study. Wynne. Routledge 1998. 

* Leisure Research in  Europe: Methods and Traditions. Mommaas - van der Poel - Bramham - Henry (eds.). CABI 1996.

* Lifestyles. Chaney. Routledge 1996. 

* Moral Panics. The Social Construction of Deviance. Goode - Ben-Yehuda. Blackwell 1994.

* Recreation and Leisure. Issues in an Era of Change. Goodale - Mason - Witt. Venture 3rd ed. 1991.

* Sociology of Leisure. A Reader. Critcher - Bramham - Tomlinson (eds.). E & F N Spon 1995.

* Sport and Leisure in Social Thought. Jarvie - Maguire. Routledge 1994.

* Sport, Leisure & Tourism Information Sources. A guide for researchers. Martin Scarrott (ed.). Butterworth 1999.

* The Game´s Up. Essays in the cultural analysis of sport, leisure and popular culture. Tomlinson. Ashgate 1999.

* The Story of Leisure: Context, Concepts, and Current Controversies. Shivers - Delisle. Human Kinetics 1997.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 02 september 2016.