Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Turism

Svenska böcker:

* Fjällbyn som blev turistort. Rosengren. Nordiska Museet 1995.

* Färdledaren. Turismkunskap. Hanefors - Larsson Mossberg. Liber 2:a omarb. uppl. 1995.

* Guide till upplevelsesamhället. Från musik & museer till sushi & spa. Wahlström. SNS 2002.

* Järnvägsresandets historia. Om rummets och tidens industrialisering under 1800-talet. Schivelbusch. ARKIV 1998.

* Nonstop! Turist i upplevelseindustrialismen. O´Dell (red.). Historiska Media 1999.

* Turismens historia & utveckling. Blom – Nilsson. Liber 2005. 

* Turisten i upplevelseindustrin. Hanefors - Mossberg. Studentlitteratur 2007.

REA-Böcker:

* Den sociala ekonomin. Medborgarna, Sverige, Europa. Olsson. Carlsson 1994.

Böcker på engelska:

* Empty Meeting Grounds. The Tourist Papers. MacCannell. Routledge 1992.

* Marketing for Leisure and Tourism. Morgan. Prentice Hall 1996.

* Researching Tourist Satisfaction. Issues, Concepts, Problems. Ryan. Routledge 1994. 

* Sport, Leisure & Tourism Information Sources. A guide for researchers. Martin Scarrott (ed.). Butterworth 1999.

* Sport Tourism. Standeven – de Knop. Human Kinetics 1998.

* Sustainable Tourism? European Experiences. Priestley - Edwards - Coccossis. CABI 1996. 

* Sustainable Tourism. A Geographical Perspective. Hall - Lew (eds.). Addison Wesley 1998. 

* The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective. Dann. CABI 1996

* The Tourist Experience. A new Introduction. Ryan (ed.). Cassell 1997. 

* Tourism. Davidson. 2nd ed. Pearson 1993.

* Tourism. An Introduction. Youell. Longman 1998. 

* Tourism and Public Policy. Hall - Jenkins. Routledge 1995.

* Tourism Development. Enviromental and community issues. Cooper - Wanhill (eds.). Wiley 1997. 

* Tourism in Europe. Structures and Developments. Pompl - Lavery (eds.). CABI 1993. 

* Tourism. Politics and public sector management. Elliott. Routledge 1997.

* Travel and Tourism in Europe. Davidson. 2nd ed. Longman 1998. 

REA-Böcker:

* Global Tourism. William F Theobald (ed.). 2nd ed. Butterworth 1998. 

* The Economics of Leisure and Tourism. Environments, Markets, and Impacts. John Tribe. Butterworth 1995. 

* The Tourist Gaze. Leisure and Travel in Contemporary Societies.Urry. Sage 1990.

* Tourism. Economic, Physical and Social Impacts. Mathieson - Wall. Longman 1982 (repr. 1998).

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: onsdag 15 februari 2017.