Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Gå direkt till önskad kategori eller gå till hela bokkatalogen.

* Barn

* Feminism och gender

* Folkrörelser, folkbildning och civilt samhälle

* Friluftsliv och natur

* Hälsa, fysiologi och kropp

* Idrott

* Kommunal fritid

* Kultur, historia och vardagsliv

* Lek och lekteorier

* Management, organisatoriskt ledarskap och ekonomi

* Pedagogik, psykologi och utbildning

* Politik och demokrati

* Särskilda grupper

* Teorier om tid, fritid och värderingar

* Turism

* Ungdom

* Övriga böcker

Betalningsvillkor m.m.

 

Ungdom

Svenska böcker:

* Anden i flaskan. Alkoholens betydelser i olika ungdomsgrupper. Lalander. Studentlitteratur 1998.

* Att staden i besittning. Om ungas rum och rörelser i offentlig miljö. Lieberg. Lunds universitet 1992.

* Brottsprevention som begrepp och samhällsfenomen. Sahlin. ARKIV 2000.

* Den allvarsamma fritiden. En litteraturstudie av undersökningar om barns och ungdomars fritids- och kulturvanor. Nilsson. Statens ungdomsråd 1994.

* Fokus 06. En analys av ungas kultur och fritid. Ungdomsstyrelsen 2006. 

* Fokus 07. En analys av ungas hälsa och utsatthet. Ungdomsstyrelsen 2008. 

* Fokus 08. En analys av ungas utanförskap. Ungdomsstyrelsen 2008.

* Fokus 09. Metoder för att bryta ungas utanförskap - exempel från Europa. Ungdomsstyrelsen 2009.

* Fokus 10. Analys av ungas inflytande. Ungdomsstyrelsen 2010.

* Fokus 11. Analys av ungas bostadssituation. Ungdomsstyrelsen 2011.

* Fritid i skilda världar. Nilsson. Ungdomsstyrelsen 1998.

* Fritidskulturer. Berggren (red.). Studentlitteratur 2000.

* Från djäkne till swingpjatt. Om de moderna ungdomskulturernas historia. Wennhall. Uppsala universitet 1994.

* Från flygdröm till swingscen. Ungdom och modernitet på 1930-talet. Mats Franzén (red.). ARKIV 1999.

* Högt & Lågt. Smak och stil i ungdomskulturen. Bjurström. Boréa 1997.

* Kloka möten. Om den praktiska konsten att bemöta barn och ungdomar. Trondman. Studentlitteratur 2003. 

* Korsvägar. En antologi om möten mellan unga och institutioner förr och nu. Bergqvist - Petersson - Sundkvist (red.). Symposion 1995.

* Kulturanalyser. Ungdom, utbildning, modernitet. Ziehe. Symposion 1993.

* Kulturvetenskaplig forskning. Lilja - Onsér-Franzén (red.). HumTek 1997.

* Mötesplatser för unga - aktörerna, vägvalen och politiken. Ungdomsstyrelsen 2008.

* Om unga män. Identitet, kultur, livsvillkor. Bolin - Lövgren (red.). Studentlitteratur 1995.

* Pojkarna vid datorn. Unga entusiaster i datateknikens värld. Nissen. Symposion 1993.

* SOU 1997:71. Politik för unga.

* SOU 2009:29. Fritid på egna villkor. Betänkande om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m.

* Speglad ungdom. Forskningsreception i tre rockband. Fornäs - Lindberg - Sernhede. Symposion 1990.

* Spelar rocken någon roll? Bjurström. Statens ungdomsråd 1993.

* Staten och ungdomens fritid. Kontroll eller autonomi? Olson. ARKIV 1992.

* Tecken i tiden. Sju texter om ungdomskultur. Fornäs - Ganetz - Holmqvist (red.). Symposion 1989.

* Under rocken. Musikens roll i tre unga band. Fornäs - Lindberg - Sernhede. Symposion 1989.

* Ung idag 2009. En beskrivning av ungdomars villkor. Ungdomsstyrelsen 2009.

* Ung idag 2010. En beskrivning av ungdomars villkor. Ungdomsstyrelsen 2010. 

* Ungdom i nya kläder. Dansbanefröjden och längtan efter det moderna i 1940-talets Sverige. Wigerfelt. Symposion 1996.

* Ungdom i rörelse. En antologi om ungdomars kultur och uppväxtvillkor. Carle - Hermansson (red.). Daidalos 1991.

* Ungdom och media. Om reception av fiktion på Bio och i TV. Holmberg. Studentlitteratur 1994. 

* Ungdom som samhällsproblem. Ohlsson - Swärd. Studentlitteratur 1994.

* Ungdomsgrupper i teori och praktiken. Lalander - Johansson. Studentlitteratur 2012.

* Ungdomskultur: Identitet - motstånd. Fornäs - Lindberg - Sernhede. Symposion 1994.

* Ungdomskulturen och de Andra. Sex essäer om ungdom, identitet och modernitet. Sernhede. Daidalos 1996.

* Ungdomstidens sociala historia. Mitterauer. Röda Bokförlaget 1991.

* Våld från alla håll. En antologi om våld i rörliga bilder. von Feilitzen - Forsman - Roe (red.). 2:a uppl. Symposion 1995.

FUS-Rapporter:

* Metodfrågor i ungdomskulturforskningen. Fornäs m.fl. FUS nr 1. Symposion 1994.

* Ungdom och kulturell modernisering. Fornäs - Boëthius. FUS nr 2. Symposion 1994.

* Ungdomar i skilda sfärer. Fornäs m.fl. FUS nr 5. Symposion 1993.

REA-Böcker:

* Multikultiungdom. Kön, etnicitet, identitet. Alexandra Ålund. Studentlitteratur 1997.

* Rum och rörelser. Om ungas inre och yttre livsrum. Fornäs - Forsman (red.). Byggforskningsrådet 1989.

* Tonåring i välfärden. Unga människors föräldrar, hem och fritid i brytningstid. Englund - Ericson. Björnen 1994.

* Ungdomsprojekt. Retorik och praktik. Sahlin. BRÅ 1992.

Nordiska böcker:

* Een Time dagligen. Skoleidræt gennem 200 år. Berg-Sørensen – Jørgensen (red.) 1998.

* Ungdomsarbete är nödvändigt. Teoretisk underbyggnad, metodernas begränsningar och möjligheter. Hoikkala - Sell (red.). Ungdomsforskningssällskapet Åbo 2010.

* Ungdomsfostrans teori - utgångspunkter och inlägg. Elin Nivala - Mikko Saastamoinen (red.). Nätverket för ungdomsforskning/Ungdomsforskningssällskapet. Nätpublikation 35. Åbo 2010.

Böcker på engelska:

* Who Has the Youth, Has the Future. The Campaing to Save Young Workers in Imperial Germany. Linton. Cambridge University Press 1991.

* Youth in Britain Since 1945. Osgerby. Blackwell 1998. 

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: bokhandeln@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: fredag 02 september 2016.