Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Visioner om medborgerliga publiker. Medier och socialreformism på 1930-talet. Petter Tistedt. 350 sid. 22x15 cm. 

 Pris: 195:-.

Best.nr.: 309-35

Omslag

Hur kan demokratin försvaras? Denna fråga upplevdees som akut i Europa under 1930-talet. Många framhöll nödvändigheten av medborgarnas aktiva deltagande i samhällslivet. Demokratin krävde medborgare som satte sig in i gemensamma angelägenheter samt diskuterade och tog ställning tioll aktuella problem. Tistedt använder sig av två fallstudier: Alva och Gunnar Myrdals diskussioner kring boken Kris i befolkningsfrågan samt utställningen Fritiden i Ystad sommaren 1936. Av den senare gör han en bred analys där både utställningspedagogiska frågor och synen på fritiden som både problem- och resursskapare. Tistedts avhandling i idé- och lärdomshistoria är ett viktigt bidrag till vår förståelse av fritiden inte bara på 1930-talet utan även idag.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: onsdag 03 augusti 2016.