Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


Mötesplatser för unga - aktörerna, vägvalen och politiken. Ungdomsstyrelsen skrifter 2008:2. 283 sid. 22x19 cm. Ill. 

Pris: 220:-

Best. nr322-8.

Boken är en antologi om ungas mötesplatser som fritidsgårdar och ungdomens hus. Den ger en samlad bild av dagens forskning om ungas mötesplatser och en historisk överblick av ungdomspolitikens och de öppna verksamheternas framväxt. Innehåll: Torbjörn Forkby, Främjande mötesplatskulturer/Hans-Erik Olson, Om socialpolitik, fritidspolitik och gatans löshästar/Nikolaus Koutakis, Fritidsledaren är viktigast av allt/Diana Pettersson Svenneke – Mia Hanström, Det räcker inte att tänka med hjärtat/Magnus Nordqvist, Platserna som lär för livet/Leif Berggren, Med lots in i vuxenvärlden/Cecilia Löfgren, Hur möter vi de ’utsatta’/Hans-Erik Olson, Att främja eller förebygga?/Lisbeth Lindström, Kommunala mål i en ny tid?/Kenneth Ritzén, Varifrån kommer lusten att le och viljan att se?/Avslutande reflektion och utvecklingsområden.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.