Fritidsvetenskaplig Bokhandel

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier


SOU 2009:29. Fritid på egna villkor. Betänkande om vissa frågor om bidrag till ungdomsorganisationer m.m. 307 sid. 24x16 cm. 

Pris: 340:-

Best. nr: 176-89.

Utredningen har analyserat systemet med statsbidrag till ungdomsorganisationer. Några kärnpunkter i resultaten är att man tydligare vill koppla rätten till bidrag till målen för statsbidraget och att bidraget i huvudsak bör vara ett organisationsbidrag. Vidare vill man införa ett särskilt stöd till lokal verksamhet, och klargör att det inte finns några rättsliga eller faktiska hinder för underåriga att ingå i en ideell förenings styrelse. Ungdomsstyrelsens kontroller av uppgifter som ligger till grund för statsbidraget anser utredningen är tillfredsställande och man rekommenderar att Ungdomsstyrelsen även i fortsättningen ska fördela bidraget.

 

OBS! Mängdrabatt på 10 % för köp över 500:-.

Beställ boken genom att kopiera boktexten ovan samt gå till e-postbrev till Fritidsvetenskaplig bokhandel. Klistra in boktexten.

I priset ingår 6  % moms. Porto ingår i priserna (undantag rea-priser). Inga fler avgifter tillkommer. Läs våra betalningsvillkor, leveranstider m.m.

 


Frågor eller problem som rör  webbplatsen ska skickas till Bokhandeln@Fritidsvetarna.com

Postadress - Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35  Stockholm. Tel: +46 (0)70 - 728 75 65

Postadress - Esbo (Finland): Larsviksvägen 2 F, Fi - 02320  Esbo. 

Skype: Fritidsvetarna

Copyright © 2007 Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier. Med ensamrätt.
Senast ändrad: fredag 02 september 2016.