Fritidsvetarna

Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier

Schole              Otium               Leisure               Fritid

Startsida

Den moderna fritiden

Aktuellt - nyheter och konferenser

Utvecklingsområden:

1 Kultur och fritid

2 Social hållbarhet och demokratiutveckling

3 Hälsa och välbefinnande

4 Civilsamhälle, folkbildning och föreningsliv 

5 Pigga pensionärer och det goda åldrandet

6 Ungdomsarbete

7 Idrott och hälsomotion

8 Turism och friluftsliv

9 Fritid och kreativitet på jobbet

Fortbildning

Fritidsvetenskaplig bokhandel

Publikationer

Finland 

* Folkbildning

* Grannskapscentra 

* Hälsomotion

* Kultur/fritid i kommuner

* Pigga pensionärer

* Ungdomspolitik 

Länkar

Om Fritidsvetarna

In English

 

Finland

Hösten 2008 flyttade vi mycket av verksamheten till Helsingfors. Därmed har det blivit naturligt att närmare undersöka hur den finländska fritidspolitiken ser ut. Det är inte alldeles lätt eftersom mycket intressant material bara publiceras på finska, trots landets formella tvåspråkighet. 

Finländarna har byggt flera system som är av stort intresse även för rikssvenskar. Här  beskriver vi några av dessa.

* Folkbildning - en kommunal uppgift.

* Grannskapscentra - ett medel för att aktivera medborgarna.

* Hälsomotion är inte idrott.

* Kultur och fritid i finska kommuner.

* Pigga pensionärer - ett guldägg för finska kommuner.

* Ungdomspolitik.

 

Adress-Stockholm: Karlbergsvägen 86 B, S - 113 35 Stockholm. Adress-Helsingfors/Esbo: Larsviksvägen 2 F, Fi - 023 20 Esbo.

Tel: +46 (0)70 - 728 75 65. Skype: Fritidsvetarna.  

E-post: institutet@fritidsvetarna.com

Copyright © 2007. Institutet för Fritidsvetenskapliga Studier.  Senast ändrad: söndag 18 april 2021.